&

Alguns exemples

 

En els darrers temps, moltes empreses i organitzacions de sectors i dimensions ben diverses han percebut que la incorporació de bones pràctiques en el camp de la Responsabilitat Social de l’Empresa és una oportunitat per a desenvolupar millor la pròpia organització tant internament com respecte als seus mercats i parts interessades.

Podeu consultar aquí bones pràctiques en responsabilitat social que duen a terme empreses del nostre territori.