&

CENTRE D'EMPRESES INDUSTRIALS

Ubicat a la zona de Can Roqueta ocupa una parcel·la de més de 12.600 m2 delimitada pels carrers de Ca n’Alzina i Can Fadó, avinguda Can Bordoll i avinguda Can Roqueta. 

Aquest espai té la voluntat de dinamitzar les empreses del polígon de Can Roqueta i contribuir a la implantació de petites empreses de nova creació, empreses en procés de consolidació i empreses consolidades durant un període determinat de temps amb l’opció de rebre assistència i assessorament tècnic.

El centre  també està preparat per acollir projectes d’incubació, que es trobin en fase d’idea, sense estar creada l’empresa.

És important destacar el nombre d’esdeveniments organitzats pel centre: jornades, fòrums d’emprenedoria i d’innovació, conferències, formació, accions de networking, dirigits tant a les empreses allotjades al centre, com a la resta d’empreses del territori.

Per tant, el valor afegit d’aquest espai són els serveis d’acompanyament a les empreses que vulguin instal·lar-se, però també actua com a centre integral de serveis per a la resta del territori.


SERVEIS

Lloguer de 15 naus industrials

Espais industrials de dues plantes entre 250 i 270m2 de planta amb 50m2 d'altell per desenvolupar una activitat industrial.

- Servei de manteniment i neteja de l´edifici (zones comuns)
- Lloguer d'espais complementaris (sales reunions, formació...)condicions
  preferents
- Servei de recepció (visites, trucades i recepció de paqueteria
  i correspondència)
- Serveis de comunicacions: telèfon i internet (wifi)
- Dotacions a les naus de presa de llum i aigua

Lloguer de despatxos per a empreses de serveis

- Servei de manteniment i neteja de l’edifici (zones comuns)
- Sistema de seguretat amb accés individualitzat a cada despatx
-Lloguer d’espais complementaris (sales reunions, formació...) en condicions preferents
-Servei de recepció (visites, trucades i recepció de paqueteria i correspondència)
-Serveis de comunicacions:  Internet (wifi)

Lloguer d'espais d'incubació / coworking

Espais entre 25-50m2 per a projectes universitaris , projectes de recerca com a pas previ a la creació d’una empresa , o bé treball en coworking

- Servei: llum, calefacció i aire condicionat
- Servei de manteniment i neteja de l'edifici (zones comuns)
- Sistema de seguretat amb accés individualitzat a cada despatx
- Serveis de comunicacions: telèfon i internet (wifi)
- Lloguer d'espais complementaris (sales reunions, formació...)
  en condicions preferents
- Servei de recepció (visites, trucades i recepció de paqueteria i
  correspondència)

- Serveis de comunicacions: telèfon i Internet (wifi)

Lloguer d'espais complementaris

- Sales de reunions entre 18-26m2
- Sales de formació entre 50-85m2
- Sales polivalents (videoconferències, ...) 2 sales de 85 i 155m2
- Espai d’exposicions/showroom d’empreses
- Formació empresarial
- Assessorament a la consolidació empresarial

Altres serveis

- Lloguer plaça de pàrquing
- Domiciliació comercial de l'activitat


CONDICIONS

Els contractes d’arrendament de les naus industrials es fixaran per termini d’ un any, amb pròrrogues de fins a 5 anys i possible ampliació posterior . En funció del tipus d’indústria i la inversió que hagin d’assumir per ubicar-se a l’espai. Els contractes d’arrendament de l’espai d’incubació es fixaran per termini d’un any, a la fi del qual, es prorrogarà tàcitament.

 


PROCEDIMENT D'ACCÉS

Presentar sol.licitud d'accés mitjançant instància, indicant la modalitat en la que es desitja accedir a:

Oficina d'Atenció a l'Empresa i a l'Autònom
Ctra. de Barcelona 208 bis - Vapor Llonch

Documentació a adjuntar:

- Pla d´empresa
- Fotocopia del DNI

ENLLAÇOS

-Catàleg (pdf)

CONTACTE

Avinguda de Can Bordoll, 119, Sabadell 08202. Telèfon: 93 700 24 30
Correu electrònic: promoempresa@ajsabadell.cat

 

  Imagen 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen 3Imagen 4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen 5