AP21 PHARM

Consultora especialitzada en serveis farmacèutics de tipus de desenvolupament de negoci, de consultora d'assumptes regulatori i d’assessoria tècnica per empreses farmacèutiques. S’ofereixen serveis de representativitat, coordinació i negociació en venda/cessió de productes farmacèutics i parafarmacèutics a nivell nacional, estatal i internacional. La mateixa àrea aporta servei d’assessoria respecte desenvolupament de negoci, business development a companyies de sector farmacèutic. D’altra banda, hi ha assessoria i gestió d’assumptes vinculats a compliment de normativa sanitària nacional, estatal i europea per productes i instal·lacions farmacèutiques. Com a darrer tipus de servei hi ha gestió d'auditories tècniques per laboratoris nacionals i internacional, necessàries per la preparació de àrees de fabricació i distribució de productes farmacèutics i parafarmacèutics

DADES DE CONTACTE