&

Joc interactiu

 

A qui s'adreça:
Alumnes d’ESO

Descripció:
El concepte de l’aplicació és oferir una eina informàtica, el CD de Joves emprenedors/es, com a instrument vehiculador de la difusió de la cultura emprenedora des d’una perspectiva amena i propera.

Es pretén promoure i fomentar l’esperit emprenedor entre els joves, a través d’activitats didàctiques i que potenciïn la motivació, la creativitat, la participació i el treball en grup, per tal que considerin una opció laboral més la creació d’una empresa. Els participants, en finalitzar l’acció, han de ser capaços de:

 • Identificar els principals mites sobre les persones emprenedores.
 • Descriure què tenen en comú les persones que han creat una empresa (capacitats, motivacions i dificultats que han hagut de superar).
 • Considerar la creació d’empreses com una opció laboral a l’abast de tothom.
 • Identificar les principals potencialitats i mancances com emprenedors.
 • Pensar, descriure i defensar una idea de negoci.

Objectius:

 • Impulsar i fomentar l’esperit emprenedor.
 • Estimular la iniciativa, la creativitat i l’esperit emprenedor en tots els nivells educatius.
 • Sensibilitzar als joves sobre l’autoocupació com una possibilitat de crear-se el seu propi lloc de treball, adequat a les seves necessitats, habilitats i capacitats.
 • Suport als professionals dels centres educatius per treballar i acostar els joves al mercat laboral mitjançant la cultura emprenedora.

Competències bàsiques:

 • Competència del tractament de la informació i competència digital
 • Competència d'autonomia i iniciativa personal
 • Competència social i ciutadana

Material pedagògic: CD