&

- Consulta i assessorament tècnic d'activitats

Consultar els meus tràmits ara...             


Objecte: Obtenir informació i assessorament tècnic relacionat amb la implantació d'activitats. Tràmit intern del servei gestor.


Documentació necessària:

Cap

Persones interessades:

Qualsevol ciutadà o tècnic

Data de sol·licitud: Tot l'any


Temps de resposta: Immediat


Canals:

Presencial: Telefònic:
Servei gestor del tràmit: Programa de Llicències i discipina d'Activitats