&

Canvi d'activitat d'una parada dels mercats municipals

Consultar els meus tràmits ara...             


Objecte:


Documentació necessària:

. Sol·licitud indicant la nova activitat i el motiu del canvi (mitjançant instància presentada a qualsevol registre d’entrada de l’Ajuntament)

Persones interessades:

Titulars d'una parada que vulguin canviar d'activitat. Persones degudament autoritzades.

Data de sol·licitud: Tot l'any


Temps de resposta: 1 mes.


Canals:

Presencial:
Servei gestor del tràmit: Mercats i Encants