&

Autorització d'una parada als encants municipals

Consultar els meus tràmits ara...             


Objecte: Sol·licitar l'autorització d'una parada als encants municipals mitjançant la participació en un concurs públic per a l'atorgament de llicències per als encants setmanals de la ciutat.


Documentació necessària:

La documentació requerida en el plec de clàusules.

Persones interessades:

Qualsevol persona. Persones degudament autoritzades.

Data de sol·licitud: Quan es convoqui un concurs públic


Canals:

Presencial:

Observacions: Preus regulats per Ordenança Fiscal 4.4

Horaris i localització dels encants setmanals:

Dilluns: Mercat central. Venda de 9 a 13.30 h
Dimarts: Mercat de la Creu Alta. Venda de 9 a 13.30 h
Dimecres: Plaça de Cristóbal Ramos (Torre Romeu). Venda de 9 a 13.30 h
Dijous: Mercat de Campoamor. Venda de 9 a 13.30 h
Dissabte: Mercat dels Merinals. Venda de 9.30 a 14.30 h
Diumenge: Zona Hermètica. Carrer Costa i Deu. Venda de 9.30 a 14.30 h
Diumenge: Mercat d'antiguitats. A l'entorn del Mercat Central. Venda de 9.30 a 14 h


Servei gestor del tràmit: Mercats i Encants