&


Pàgina del Facebook del Vapor Llonch Consulta les millors imatges del Vapor Llonch al Flickr Canal de Twitter del Vapor Llonch Pàgina del Linkedin del Vapor Llonch Consulta les millors imatges del Vapor Llonch al Flickr Descobreix el canal de Youtube del Vapor Llonch

Notícies

Simbiosi Industrial, Foment de l´economia col.laborativa als poligons de Sabadell i Barberà del Vallés

Els Ajuntaments de Sabadell i Barberà del vallès van impulsar el 2014 polítiques de promoció de la  Simbiosi  Industrial als respectius polígons.  

El projecte de  Simbiosi Industrial posa l’accent en la revalorització dels recursos sobrants com residus,  fluids o emissions que una segona empresa genera,  i que pot cedir a una  tercera  per reincorporar-los al procés productiu.

D’aquesta manera s’estableixen les bases d’un nou model econòmic basat en l’economia col·laborativa a través del perfeccionament i generalització de les operacions de simbiosi industrial que permetin reduir els costos dels processos de producció, eliminar la generació de residus i, en darrera instància, avançar a cap a l’objectiu de créixer sense consumir.

És evident que quan aquests aprofitaments són molt obvis, la lògica del mercat ja condueix a aquest tipus d’operacions de simbiosi, però hi ha molts altres casos que potser aquestes possibilitats no són tan evidents i per això cal disposar d’algun mecanisme que identifiqui les oportunitats i n’estimuli la materialització. 

Difondre el concepte de Simbiosi Industrial i llurs avantatges  al conjunt de les 2.500 empreses que conformen l’eix Barberà del Vallès-Sabadell a partir de: Compartir coneixement i experiències entre el teixit empresarial. Fomentar les sinergies entre els empresaris dels polígons d’activitat econòmica (PAE) Detectar les necessitats ambientals de les empreses dels PAE implicats, posteriorment cercar les oportunitats per a confeccionar un catàleg de bones pràctiques al territori.

Accions del projecte “Simbiosi Industrial: Re-valoritzem els recursos sobrants”

-3 sessions de treball sobre la Simbiosi Industrial.

-Executar un pla de dinamització de la simbiosi Industrial,  en base a les conclusions extretes de les sessions de treball entre els ens gestors dels PAE i les conclusions d’una enquesta a 200 empreses, realitzada a l’inici del projecte.  

-El pla d’acció per a la dinamització de la simbiosi industrial (durant el segon any del projecte) comprén: l’execució d’una campanya de comunicació intensa per fer difusió del concepte i avantatges de la simbiosi Industrial, i l'elaboració d'un recull de bones pràctiques "simbiòtiques" entre el teixit empresarial dels polígons dels dos municipis. 

-100 prospeccions empresarials in situ.

-Una exposició itinerant  pels vestíbuls de les empreses i un vídeo divulgatiu del projecte.  

-Borsa d’hores d’assessorament empresarial per part de la consultora Simbiosi per  a l’impuls d’operacions de simbiosi Industrial

-Visualització de l’administració pública local com a capdavantera en el foment de polítiques de competitivitat i innovació empresarial.