&


Pàgina del Facebook del Vapor Llonch Consulta les millors imatges del Vapor Llonch al Flickr Canal de Twitter del Vapor Llonch Pàgina del Linkedin del Vapor Llonch Consulta les millors imatges del Vapor Llonch al Flickr Descobreix el canal de Youtube del Vapor Llonch

Notícies

Programa GR pime, ajuts per al creixement de les pimes

Durant els sis mesos de durada del programa, es reflexionarà sobre el model de negoci, s’incidirà en les àrees de millora, s’identificaran les oportunitats existents al mercat i es marcaran les fites a assolir.

GR PIME s’adreça a petites i mitjanes empreses que compleixin els següents requisits:

-          Pimes industrials, comercials o de serveis amb establiment operatiu a Catalunya.

-          Pimes amb més de 5 anys de constitució. Com a data de constitució de l’empresa es considerarà la data d’inscripció al Registre Mercantil o, si s’escau, al Registre de Cooperatives de Catalunya.

-          Empreses que hagin facturat un mínim 500.000 € en el darrer exercici tancat.

-          Pertanyin a un dels set àmbits definits a l’estratègia industrial, RIS3, d’Especialització Intel·ligent en Recerca i Innovació.

Es poden consultar el llistat complet de requisits i dels criteris de valoració a les bases reguladores publicades al DOGC.

Durant els sis mesos de durada del programa, es reflexionarà sobre el model de negoci, s’incidirà en les àrees de millora, s’identificaran les oportunitats existents al mercat i es marcaran les fites a assolir.

S’estructura en 3 etapes:

-          Fase 1: Punt de trobada (2 mesos)

Anàlisi del model de negoci (metodologia Canvas) per definir la situació real de l’empresa, identificar i prioritzar les àrees de millora, i en base a aquesta anàlisi definir els objectius concrets del programa.

-          Fase 2: Comença el GR, comencem a caminar (4 mesos)

Cada empresa escollirà el seu assessor expert que treballarà colze a colze amb l'equip directiu durant tot el procés d’implementació del projecte definit.

-          Fase 3: assolim la fita (tancament del programa)

En una sessió col·lectiva, totes les empreses participants en el programa exposaran els projectes que han dut a terme.

El programa GR PIME està valorat en 6.500 € i el cost subvencionat és del 75%. L’empresa haurà d’assumir la diferència, de 1.625 €.

La convocatòria romandrà oberta fins a 30 de desembre de 2015.