&

Notícies

OBERTA CONVOCATORIA DE BEQUES SANTANDER-CRUE-CEPYME

Dades generals i dotació econòmica:

 • Us podeu inscriure a http://www.becas-santander.com, en el termini del 15 de novembre de 2015 a 31 de gener de 2016.
 • Dotació de costos del Banc de Santander, segons bases de la convocatòria. (Cobreix Seguretat Social i ajut a l'estudi)
  • Modalitat 1) 1.800 euros per un període de 3 mesos a jornada completa (8 hores/dia i 600 euros mensuals)
  • Modalitat 2) 1.800 euros per un període de 6 mesos a jornada parcial (4 hores/dia i 300 euros mensuals)
  • Modalitat 3)   900 euros per un període de 3 mesos a jornada parcial (4 hores/dia i 300 euros mensuals)
 • Les estades en pràctiques començaran obligatòriament en dia 1 del mes.
 • L'estudiant haurà d'estar afiliat a la Seguretat Social (les gestions amb la Seguretat Social les realitza la Universitat)
 • Les pràctiques es podran realitzar fins el 31 de setembre de 2016, amb possibilitat d'ampliació fins el 31 de desembre de 2016.Requisits per a estudiants:

  • No haver gaudit d'aquest ajut en convocatòries anteriors
  • Està matriculat en estudis de grau o màster oficials
  • Complir amb les condiciones establertes a la normativa tant de la UPC com del centre docent que permeti la realització de pràctiques acadèmiques
  • No mantenir relació contractual de tipus laboral, de prestació de serveis o similars amb alguna altra empresa o entitat
  • No gaudir d'una beca o ajut de caràcter públic o privat de la mateixa naturalesa.
  • Tenir obert un compte en el Banc de Santander o Openbank, per rebre l'ajut.

Consulta Bases