&

Modificació en l'autorització d'una parada als encants municipals

Consultar els meus tràmits ara...             


Objecte: Sol·licitar la modificació en l'autorització d'una parada als encants municipal (ampliació o reducció de metres, canvi d'activitat, canvi de lloc i canvi de mercat)


Documentació necessària:

- Sol·licitud mitjançant instància presentada a qualsevol registre d’entrada de l’Ajuntament, indicant els motius de la modificació.

Persones interessades:

Titulars d'autorització d'una parada dels encants. Persones degudament autoritzades.

Data de sol·licitud: Tot l'any


Temps de resposta: Depén del motiu de la modificació


Canals:

Presencial:

Observacions: Horaris i localització dels encants setmanals:

Dilluns: Mercat central. Venda de 9 a 13.30 h
Dimarts: Mercat de la Creu Alta. Venda de 9 a 13.30 h
Dimecres: Plaça de Cristóbal Ramos (Torre Romeu). Venda de 9 a 13.30 h
Dijous: Mercat de Campoamor. Venda de 9 a 13.30 h
Dissabte: Mercat dels Merinals. Venda de 9.30 a 14.30 h
Diumenge: Zona Hermètica. Carrer Costa i Deu. Venda de 9.30 a 14.30 h
Diumenge: Mercat d'antiguitats. A l'entorn del Mercat Central. Venda de 9.30 a 14 h


Servei gestor del tràmit: Mercats i Encants