&

Notícies

Subvencions per afavorir l'autoocupació de joves inscrits al programa de Garantia Juvenil

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya publica una nova convocatòria per a la concessió de subvencions per afavorir l'autoocupació de joves inscrits al programa de Garantia Juvenil per a l'any 2018. L’objecte d’aquesta Ordre és constituir una oportunitat per iniciar projectes professionals que els permetin desenvolupar les seves capacitats i iniciar-se en la vida laboral mitjançant l’autoocupació.

L'ajut va adreçat a joves que, abans de donar-se d’alta com a treballadors autònoms, estiguin inscrits al programa de Garantia Juvenil (entre 18 i 29 anys), que s'hagin donat d’alta com a treballadors autònoms entre l’1 d’octubre de 2017 i el 15 d’octubre de 2018 (darrer dia de presentació de sol·licituds) i que disposin de domicili fiscal i centre de treball a Catalunya.

La subvenció es concreta en un import fix de 9.900 euros per a cada jove que es doni d'alta de manera ininterrompuda al règim de la Seguretat Social dels treballadors autònoms o mutualitat del col·legi professional corresponent durant un període de 12 mesos ininterromputs per garantir uns ingressos mínims a l'autònom a l'inici de la seva activitat econòmica. 

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 15 d'octubre de 2018. Cal tenir present que les sol·licituds s’hauran de realitzar per via telemàtica, en format electrònic, i per això caldrà disposar de signatura electrònica. En aquest enllaç podreu trobar els formularis de sol·licitud i tota la informació relacionada amb la documentació. Promoció Econòmica de Sabadell ofereix suport en la tramitació a les persones interessades, que poden trucar al 93 745 31 61.