&

Notícies

CONVOCATÒRIA OBERTA. Ajuts en forma de garantia a l'economia social

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies obre la convocatòria de l'Institut Català de Finances per a la concessió d’ajuts en forma de garantia per al finançament de les empreses de l’economia social per als anys 2018-2019, segons la Resolució TSF/2535/2018, de 22 d'octubre. El termini de presentació de sol·licituds restarà obert fins al 31 de desembre. 

Els ajuts es concreten en préstecs per a empreses de l'economia social i cooperativa per finançar inversions, necessitats de circulant, bestretes de contractes amb el sector públic i capitalitzacions de les pròpies empreses. Poden beneficiar-se'n les cooperatives i federacions de l'economia social, les societats laborals, les societats agràries de transformació, les empreses d'inserció, els centres especials de treball i entitats promotores, les persones físiques (en cas d'aportació de capitals a entitats) i les fundacions i associacions amb activitat econòmica inscrites (RESES). 

Podeu trobar més informació i presentar la sol·licitud clicant l’enllaç OVT canal tràmit