&

Notícies

JORNADA EMPRESARIAL. Fer negocis amb l'administració pública. Per on començo?

Si ets un/a empresari/ària o un/a autònom/a que pugui estar interessat/da a treballar o que treballi actualment amb l’administració pública, a la jornada empresarial 'Fer negocis amb l'administració pública. Per on començo?' es farà una aproximació als aspectes bàsics de la nova normativa de contractació administrativa i als canvis que comporta.

La formació tindrà lloc al Centre d'Empreses Industrials (av. Can Bordoll, 119) el 28 de novembre de 16 a 19 h i tindrà com a ponents Sílvia Subirana, advocada, responsable de la unitat de contractació i serveis jurídics i professora col·laboradora de la UOC i ISDE, i Margarida Rodríguez Viles, advocada i professora col·laboradora de la UOC. El curs és gratuït i cal inscriure-s'hi amb antelació. 

S'hi impartiran continguts en relació a les novetats generals de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic (BOE 9/03/2018), preparació i adjudicació dels contractes de l’administració pública, efectes, compliment i extinció dels contractes de les administracions públiques, modificació del contracte, cessió i subcontractació, clàusules socials i mediambientals i el recurs especial en matèria de contractació, entre d'altres. 

Per a més informació i formulari d'inscripció, cliqueu l'enllaç.