&

Notícies

L’Ajuntament de Sabadell i el Gremi col·laboren per la revalorització dels recursos sobrants

El 30 de gener ha tingut lloc la Jornada 'Economia circular i sostenible' a la seu del Gremi de Fabricants de Sabadell per exposar aquest projecte conjunt amb l'Ajuntament.

L’Ajuntament de Sabadell i el Gremi de Fabricants de Sabadell impulsen el projecte 'Economia circular i sostenible al tèxtil'. L’objectiu és la identificació dels residus sobrants que generen les empreses tèxtils i les seves possibilitats de valorització perquè altres empreses els aprofitin. El projecte també permet impulsar dinàmiques de cooperació entre les empreses i altres agents vinculats al sector tèxtil. Es tracta que les empreses cooperin entre elles i mitjançant l’intercanvi  comercial de residus resultants del procés productiu , restes de materials, energia o aigua o subproductes de l’empresa i compartint actius, logística i experiència tothom pugui beneficiar-se’n.

Aquesta pràctica de simbiosi industrial permet a l’empresa ser més eficient en l’ús dels recursos i reduir els costos dels processos de producció, en tant que redueix d’una banda la generació de residus i de l’altra treu profit d’alguns sobrants. Les iniciatives de simbiosi industrial són actuacions en clau d’economia circular, que malgrat tinguin com a objectiu principal  la millora de la competitivitat empresarial i el creixement del teixit industrial, presenten, alhora, impactes ambientals i socials positius.

El projecte conjunt entre Ajuntament de Sabadell i Gremi de Fabricants de Sabadell  forma part del programa de Cooperació Empresarial del projecte TechACTE, està subvencionat pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya en el marc del Programa de projectes innovadors i experimentals. L'acte de presentació  del projecte  tindrà lloc dijous 30 de gener d'11:30 a 14 h a la seu del Gremi de Fabricants de Sabadell (c. Sant Quirze, 30).  Durant la jornada s’han previst  la xerrada 'Economia Circular al sector tèxtil',  a càrrec de David Allo, expert en economia circular i també un espai d’intercanvi empresarial entre les persones hi assisteixin a la jornada.

Simbiosi industrial

Aquest projecte s’afegeix al denominat Simbiosi industrial, revaloritzem els recursos sobrants que conjuntament executen els ajuntaments de Sabadell, Barberà del Vallès, i Sant Quirze del Vallès amb el suport de la Diputació de Barcelona.  Des d’aquestes administracions treballem conjuntament en la difusió i sensibilització del concepte de Simbiosi Industrial entre les empreses dels Polígons d’Activitat Econòmica (PAE) dels tres municipis per contribuir a revaloritzar els recursos sobrants que generen les empreses. Es tracta d’animar empreses a treballar juntes en benefici mutu, més enllà dels esforços que dediquen als seus respectius productes i serveis, i a tenir cura dels seus comptes d’explotació particulars. Donada la dificultat que això es produeixi de manera espontània, es fa necessària la intervenció d’una tercera part que ajudi a identificar oportunitats, informi i sensibilitzi les empreses fent que aquest tipus d’actuacions siguin una realitat.