&

Notícies

Subvencions per afavorir l'autoocupació de joves inscrits al programa de Garantia Juvenil

S’ha publicat la convocatòria per a la concessió de subvencions per afavorir l'autoocupació de joves inscrits al programa de Garantia Juvenil amb l’objectiu de garantir-los uns ingressos mínims a l'inici de la seva activitat econòmica. 

L’objecte d’aquesta Ordre, adreçada a les persones joves i emprenedores, és donar-los una oportunitat per iniciar projectes professionals que els permetin desenvolupar les seves capacitats i iniciar-se en la vida laboral mitjançant l’autoocupació. La quantia màxima d'aquesta subvenció és d'un import de 10.000 euros per a cada jove que es doni d'alta de manera ininterrompuda al règim de la Seguretat Social dels treballadors autònoms o mutualitat del col·legi professional corresponent durant un període de 12 mesos. Es poden consultar els imports en relació als mesos d'alta en aquesta infografia

Per poder rebre l'ajut econòmic cal estar prèviament inscrit al programa de Garantia Juvenil i estar donat d'alta de manera ininterrompuda com a treballadors autònoms durant el període comprès entre entre l'1 de setembre de 2019 fins a la data màxima de presentació de sol·licituds de subvenció: 15/09/2020.

L'Oficina d'Atenció a l'Empresa i l'Autònom ofereix informació i ajuda a la tramitació a les persones interessades. Podeu contactar-hi a l'edifici del Vapor Llonch (ctra. de Barcelona, 208 bis), al telèfon 93 745 31 61 o a l'adreça de correu electrònic sbdempresa@ajsabadell.cat.

+INFO