&


Pàgina del Facebook del Vapor Llonch Consulta les millors imatges del Vapor Llonch al Flickr Canal de Twitter del Vapor Llonch Pàgina del Linkedin del Vapor Llonch Consulta les millors imatges del Vapor Llonch al Flickr Descobreix el canal de Youtube del Vapor Llonch

Notícies

Subvencions DonaTIC: emprenedoria femenina al sector digital

El Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública ha obert la convocatòria de subvencions per impulsar l'emprenedoria i el lideratge femení en l'àmbit digital. Es podran presentar les sol·licituds fins al 23 d'abril. 

Les subvencions s'inscriuen en el marc del Pla DonaTIC i tenen per objectiu impulsar l'emprenedoria digital femenina com a instrument clau per augmentar la presència i el lideratge de les dones en l'àmbit tecnològic. 

EMPRESES BENEFICIÀRIES

Poden ser beneficiàries les empreses o empreses emergents que compleixin els requisits següents, els quals es desglossen en requisits per als equips i requisits per a les empreses.

Requisits per a l'equip:

  • Hi ha d'haver com a mínim una dona a l'equip fundador (ha de ser una persona física amb participació accionarial en l'empresa i que desenvolupi alguna àrea de responsabilitat a la companyia). Haurà de tenir un mínim d'un 50% de la companyia en accions escripturades. No és necessari que la dona ocupi la posició de CEO, però sí que ha de formar part de l'equip directiu de l'empresa.
  • L'equip fundador ha d'estar compromès amb el creixement de l'empresa i dedicar la major part del temp de treball a l'empresa (a la memòria s'hi ha de fer constar les hores dedicades a l'empresa).

El compliment d'aquests requisits s'ha de fer constar a la memòria.

Requisits per a l'empresa:

  • Ser una companyia establerta a Catalunya amb més d'un any i menys de tres de vida des de la seva constitució. Aquest requisit s'ha de complir en el moment de la publicació de la convocatòria i s'ha de fer constar a la memòria.
  • Estar constituïda segons alguna de les formes jurídiques següents: societat de responsabilitat limitada, societat anònima, societat laboral o societat cooperativa. Aquesta informació s'ha de fer constar a la memòria.
  • Ser una companyia amb potencial de creixement de base tecnològica. Aquest requisit s'ha d'acreditar a la memòria amb un pla de negoci que expliqui el potencial de creixement (clients, mercats, tecnologia, etc.).

IMPORT DE LA SUBVENCIÓ

Les empreses beneficiàries que obtinguin una puntuació igual o superior a 50, d'acord amb els criteris de valoració establerts a la base 10, i fins que s'esgoti el pressupost de la convocatòria, podran accedir a un ajut econòmic. La quantia serà d'un mínim de 15.000 euros i un màxim de 35.000 euros. Aquest ajut econòmic pot arribar a ser del 100% del projecte presentat.

Més informació a societatdigital@gencat.cat

 

ENLLAÇ A LA SOL·LICITUD

ENLLAÇ CONVOCATÒRIA