&

Reclamació taxes de mercats i encants

Consultar els meus tràmits ara...             


Objecte: Reclamació per baixa o modificacions de la situació de la parada.


Documentació necessària:

- Sol·licitud (és imprescindible posar el número del dni de la persona titular)
- Rebut de la taxa

Persones interessades:

El titular de la parada. Persones degudament autoritzades.

Data de sol·licitud: Tot l'any


Canals:

Presencial:
Servei gestor del tràmit: Mercats i Encants