&

Comunicacions a l'Ajuntament

Consultar els meus tràmits ara...             Tramitar ara...    


Objecte: Petició, queixa, avís, suggeriment o agraïment que el ciutadà fa a l'Ajuntament. Des d'internet també es poden adjuntar documents o fotos.


Documentació necessària:

DNI, NIE o passaport

Persones interessades:

Persones interessades

Data de sol·licitud: Tot l'any.


Temps de resposta: Depèn de la petició . La resposta la rebrà al correu electrònic que ens ha facilitat el ciutadà. També pot consultar la resposta trucant al 010 o bé per internet amb el número de tràmit i el numero de DNI.


Canals:

Internet: Presencial: Telefònic:
Servei gestor del tràmit: Sabadell Atenció Ciutadana. Central Despatx LLuch