&

Comunicació domicili notificació per a tots els tributs (amb signatura digital)

Consultar els meus tràmits ara...             Tramitar ara...    


Objecte: Assignar una adreça telemàtica o l'adreça postal preferent que consta a les bases de dades a efectes de notificació i/o comunicació.


Documentació necessària:

- Certificat digital

Persones interessades:

Qualsevol persona o empresa que tingui el certificat digital

Data de sol·licitud: Les 24 h. del dia, tots els dies de l'any


Temps de resposta: Es resol al moment


Canals:

Internet:

Observacions: - Es mostraran les dades que disposa l'Ajuntament i es permetrà modificar el compte corrent d'aquests.
- Si el concepte que es vol domiciliar no esta disponible, caldrà indicar la petició en altres domiciliacions sent necessària la indicació de una adreça mail per poder-nos comunicar amb el contribuent en el cas de que sigui necessari.


Servei gestor del tràmit: Bases de Dades. Edifici Narcís Giralt