&

Polígons d'Activitat Econòmica

 
Sabadell és actualment la co-capital de la comarca del Vallès Occidental, juntament amb Terrassa. El municipi es troba situat al centre de la comarca, al costat del Riu Ripoll. Amb una població de  més de 200.000 habitants, és el cinquè municipi de Catalunya en número d'habitants. Amb una superfície bruta total de 4.851.508 m2, Sabadell disposa de set polígons d'activitat econòmica: 
 
Polígon Industrial Can Roqueta
Polígon Sud-Oest
Parc Industrial Riu Ripoll
Gràcia Nord
Gràcia Sud
Polígon Industrial Can Feu
Sabadell Parc Empresarial

Segons la base de dades de Dinamització d’Empreses i Activitats, als Polígons d’Activitat Econòmica de Sabadell hi ha un total de 648 empreses que donen feina a unes 10.349 persones aproximadament i el percentatge d'ocupació és del 77%. 

En aquests set polígons hi ha dos sectors que destaquen: la indústria, i el comerç, i es desenvolupen majoritàriament les activitats següents: distribuïdors de comerç, indústria manufacturera, indústria tèxtil, indústria metal·lúrgica, i altres activitats empresarials com ara serveis a l’empresa.

El perfil d’empresa de Sabadell és el d’una pime (micro-petita), del sector industrial, en nau de lloguer i de dimensió no més gran de 500 m2 . El 80% d’empreses instal·lades han estat creades a la ciutat i ocupen un percentatge molt elevat de residents a Sabadell (75%).

Addicionalment, la ciutat compta amb elements clau que aporten una clara complementarietat i posen en valor els polígons: vies d'accés ràpid (existents i en projecte), transport públic i un aeròdrom són factors diferencials en el funcionament i l’atracció d’empreses als polígons. La major part dels Polígons d’Activitat Econòmica estan a prop del nucli urbà, moltes vegades barrejats amb l’entramat urbà, fet que dóna un avantatge competitiu respecte a la facilitat de transport per arribar-hi així com a la proximitat de serveis. Principals línies de comunicació: C-58 i AP-7, amb l’especial particularitat que Sabadell disposa d’un aeroport.

L'objecte d'aquest apartat és oferir informació dels polígons d'activitat econòmica, de les empreses que s'hi ubiquen així com de l'oferta de sòl industrial. 

 

 

 

Simbiosi Industrial