&

Can Roqueta

El polígon de Can Roqueta està situat al sud-oest de la ciutat i limita amb el terme municipal de Barberà del Vallès. Juntament amb el polígon del Sud-oest, és l’únic que no toca al casc urbà, amb carrers i naus àmplies i una configuració pensada per al desenvolupament d’activitat econòmica de dimensió mitja a gran. S’hi diferencien dues zones conegudes com a Can Roqueta I i Can Roqueta II: la primera és més antiga, amb predomini de naus petites i d’usos industrials i propera a la zona urbana; la segona és més nova, amb carrers i naus àmplies, ideals per ubicar empreses logístiques i de transport. La major part d’activitats d’aquest polígon gira entorn el sector de la indústria manufacturera i dels serveis que hi donen suport, amb presència significativa de l’activitat de distribució i logística, sobretot a Can Roqueta II. El perfil de les empreses instal·lades és majoritàriament de pime. Té una ocupació del 87,2%. 

(*) El president de l'entitat és Jaume Llop. Per a més informació: 93 745 78 10 - info@aepcro.cat - www.aepcro.cat     

   

 
 
 

 

 

 Transport urbà   LÍNIES URBANES: L4, L23, L14