&

Can Roqueta

El polígon de Can Roqueta està situat al sud-oest de la ciutat i limita amb el terme municipal de Barberà del Vallès. Té molt a prop les principals vies d’accés: C-58, N-150 i AP7. Disposa d’una superfície de 72 ha, un 87,2% d’ocupació i un total de 114 empreses ubicades que ocupen 1.254 personal treballador. Juntament amb el polígon del Sud-oest, és l’únic que no toca al casc urbà, amb carrers i naus àmplies i una configuració pensada per al desenvolupament d’activitat econòmica de dimensió mitja a gran. S’hi diferencien dues zones conegudes com a Can Roqueta I i Can Roqueta II: la primera és més antiga, amb predomini de naus petites i d’usos industrials i propera a la zona urbana; la segona és més nova, amb carrers i naus àmplies, ideals per ubicar empreses logístiques i de transport. La major part d’activitats d’aquest polígon gira entorn el sector de la indústria manufacturera i dels serveis que hi donen suport, amb presència significativa de l’activitat de distribució i logística, sobretot a Can Roqueta II. El perfil de les empreses instal·lades és majoritàriament de pime. 
 
Titularitat Privada +algunes naus públiques
Tipus Mixt i terciari
Associació Associació d'Empresaris i Propietaris de Can Roqueta - AEPCRO (*)
Xarxes viàries AP-7, C-58 i N-150
Any aprovació pla parcial 1988
Estat de la urbanització Urbanitzat
Ha. d'extensió 72
Activitats econòmiques 114
Treballadors/es 1.254
Serveis i subministraments Restaurants  Zones d'aparcament  Recollida de residus  Aigua: Operador CASSA  Electricitat: Operador ENDESA Gas: Operador GAS NATURAL ADSL

     (*) El president de l'entitat és Jaume Llop. Per a més informació: 93 745 78 10 - info@aepcro.cat - www.aepcro.cat

   

 
 
 Transport urbà   LÍNIES URBANES: L4, L23                     
   
 

 

Can Roqueta (2)

El polígon de Can Roqueta està situat al sud-oest de la ciutat i limita amb el terme municipal de Barberà del Vallès. Té molt a prop les principals vies d’accés: C-58, N-150 i AP7. Disposa d’una superfície de 72 ha, un 87,2% d’ocupació i un total de 114 empreses ubicades que ocupen 1.254 personal treballador. Juntament amb el polígon del Sud-oest, és l’únic que no toca al casc urbà, amb carrers i naus àmplies i una configuració pensada per al desenvolupament d’activitat econòmica de dimensió mitja a gran. S’hi diferencien dues zones conegudes com a Can Roqueta I i Can Roqueta II: la primera és més antiga, amb predomini de naus petites i d’usos industrials i propera a la zona urbana; la segona és més nova, amb carrers i naus àmplies, ideals per ubicar empreses logístiques i de transport. La major part d’activitats d’aquest polígon gira entorn el sector de la indústria manufacturera i dels serveis que hi donen suport, amb presència significativa de l’activitat de distribució i logística, sobretot a Can Roqueta II. El perfil de les empreses instal·lades és majoritàriament de pime. 

(*) El president de l'entitat és Jaume Llop. Per a més informació: 93 745 78 10 - info@aepcro.cat - www.aepcro.cat     

   

 
 
 Transport urbà   LÍNIES URBANES: L4, L23