&

Notícies

Sabadell crea un pla d’acció per retenir i atraure talent jove emprenedor i creatiu a la ciutat

Sabadell tanca la seva participació en el projecte europeu Gen_Y City en el marc del programa URBACT. En els últims 2 anys la ciutat ha treballat juntament amb Poznan (Polònia), Daugavpils (Letònia), Genoa (Itàlia), Granada (Espanya), Klaipeda (Lituània) Wolverhampton (Regne Unit), Kristiansand (Noruega), Torún (Polònia), Coimbra (Portugal), Bolonya (Itàlia) i Nantes (França) per determinar polítiques de promoció, atracció i retenció del jove talent emprenedor a les ciutats. El resultat ha estat és la creació d’un Pla d’Acció Local per retenir i atreure joves talents emprenedors vinculats a indústries innovadores, creatives i basades en el coneixement.

El Centre de Promoció Empresarial de Sabadell ha acollit avui la presentació pública del Pla. Segons el regidor de Treball i Empresa, Eduard Navarro, Ajuntament i entitats ens posem en línia per fer de Sabadell una ciutat de referència per a persones emprenedores on fer néixer i créixer els seus projectes empresarials.

L’Ajuntament de Sabadell ha liderat el projecte, al qual també s’han sumat universitats, centres tecnològics i entitats que tenen contacte directe amb el col·lectiu de persones joves emprenedores. En concret, el grup de suport local ha estat integrat per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), l’Escola Superior de Disseny (ESDi), el Centre Tecnològic ASCAMM-EURECAT, l’Escola Illa, Escola Tècnica del Vestir/CTS, la xarxa empresarial ONiON, Mediaestruch i ROTARACT.

El Pla consta de tres eixos. El primer és l’anàlisi de les característiques del talent jove creatiu a Sabadell. El segon es tracta d’un conjunt d’accions per promoure una ciutat atractiva per a joves emprenedors. El tercer eix comprèn actuacions per vincular el talent amb l'estratègia territorial d’especialització en el disseny aplicat als sistemes industrials. Alguna de les accions ja s’ha executat o estan en marxa i altres es portaran a terme entre 2018 i 2019.

Eix 1. Anàlisi prèvia

Sabadell ja disposa d’un informe sobre les característiques sociodemogràfiques i les pautes residencials de la població qualificada i emprenedora, amb una atenció especial de la població en la franja adulta-jove, que pot considerar Sabadell com a ciutat potencial on emprendre la seva activitat professional. El Centre d’Estudis Demogràfics és l’autor d’aquest informe, segons el qual la nostra ciutat se situa al mig del rànquing de municipis metropolitans quant a població de 15 a 64 anys amb estudis superiors i presència de persones emprenedores. Segons les darreres dades disponibles es compta amb més de 40.500 persones emprenedores, el 29,5% del total de la població.

La meitat de les persones emprenedores de Sabadell treballen al mateix municipi, el 15% a Barcelona, el 20% a les ciutats del Vallès Occidental, 14% a la resta de la província de Barcelona i gairebé un 1% en la resta de Catalunya i resta d'Espanya. D’altra banda, Sabadell atreu el 3,2% dels emprenedors de la província de Barcelona que no treballaven al seu municipi de residència, uns 10.000, la majoria provinents de Barcelona i de les ciutats més poblades del Vallès Occidental. A la vegada, l’estudi indica que la ciutat té punts positius per atreure talent però necessita distingir-se i difondre actius que té.

Eix 2. Promoure una ciutat atractiva per a joves emprenedors

Entre 2018 i 2019 s’executaran diferents actuacions per promoure una ciutat atractiva per a persones joves emprenedores en línia amb l’estratègia de promoció turística de Sabadell. En aquests moments ja s’ha desenvolupat un vídeo per captar talent emprenedor i s’han previst diferents esdeveniments anuals (un marketplace creatiu, etc.), la creació d’un Laboratori d’Idees Urbanes com un espai adreçat a crear una comunitat creativa jove, així com la recopilació i difusió de l’oferta de suport a l’emprenedoria per a joves talents de Sabadell. També s’ha previst la creació d’un festival de música emergent.

Eix 3. Vinculació del talent amb l'estratègia d’especialització territorial

D’altra banda, ja hi ha en marxa diferents accions per vincular el talent amb l'estratègia d’especialització territorial. L'àrea de Sabadell ha decidit especialitzar-se en el disseny aplicat als sistemes industrials, promovent així la fabricació avançada i la indústria 4.0. En aquest sentit, s’està desenvolupant una diagnosi d'oportunitats de formació en sistemes industrials començant per la indústria del metall i es portaran a terme accions per a la valorització i prestigi en sistemes industrials.