&

Notícies

Programa transnacional de formació i assessorament per a artesans i comerciants

El Servei de Comerç Urbà de la Diputació de Barcelona, conjuntament amb 13 socis catalans i francesos de l’àmbit públic i privat participa en el projecte transnacional CCOP’ART.

El projecte es proposa impulsar una estratègia compartida d’innovació i desenvolupament sostenible de l’artesania artística que serveixi per potenciar i dinamitzar el comerç urbà perquè la ciutadania tingui al seu abast una oferta comercial variada i de qualitat.

El Programa es concreta en una formació i una tutoria personalitzada per a aquells artesans que vulguin incorporar o millorar els canals de comercialització de què disposen i també per a aquells comerciants que vulguin iniciar o reforçar la venda de productes artesans dins el seu establiment. En el transcurs de la formació s’acompanyarà els alumnes per elaborar el seu pla comercial i el mes d’octubre es realitzaran tutories en el taller o establiment dels participants que rebran un informe amb un resum de les recomanacions i punts de millora. El programa té una durada prevista de 20 hores de formació i 2 sessions de tutories individualitzades en el lloc de treball.

Els comerços interessats han d’emplenar la sol·licitud d’inscripció i enviar-la per correu electrònic a l’adreça escodi@escodi.com abans del dia 20 de juliol del 2019.

Aquest programa de formació té un cost de 600 € per cada alumne/a, finançats íntegrament per de la Diputació de Barcelona i pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional a través del programa POCTEFA.