&

Notícies

CONVOCATÒRIA OBERTA: Ajuts a la innovació vinculats a l'Economia Circular

El Departament d'Empresa i Coneixement i ACCIÓ han obert la concovatòria d’ajuts per a la realització d'activitats de recerca industrial i desenvolupament experimental en projectes d’economia circular, en l’àmbit dels residus.

Els projectes subvencionables han d'estar especialment relacionats amb la generació i gestió dels residus i comportar nous processos o la millora tecnològica dels ja existents, en un d'aquests 4 àmbits:

  • Que el valor dels productes, materials i recursos es mantinguin el màxim de temps possible dins l’economia.
  • Que es generin el mínim de residus possible
  • Caminar cap a l’objectiu de màxima eficiència en l’ús de recursos, reduint el consum de matèries primeres i la generació de residus en tot el cicle de vida dels productes.
  • Millora de processos de tractament de residus amb l’objectiu de recuperar recursos i/o disminuir la quantitat de residus que finalment són destinats a dipòsit (millora de processos de tractament).
  • Els projectes han de tenir una despesa en R+D mínima de 150.000 euros per obtenir, a fons perdut, un ajut de fins al 70%.

Poden ser beneficiaris/àries d’aquests ajuts les empreses amb ànim de lucre que tinguin establiment operatiu a Catalunya i com a mínim tres anys de vida a data de la sol·licitud de l’ajut o bé, que disposin d’una plantilla de com a mínim 5 treballadors en el mes anterior al de la presentació de la sol·licitud de l’ajut. Termini obert fins 16 de setembre. Més informació i sol·licitud AQUÍ