&


Pàgina del Facebook del Vapor Llonch Consulta les millors imatges del Vapor Llonch al Flickr Canal de Twitter del Vapor Llonch Pàgina del Linkedin del Vapor Llonch Consulta les millors imatges del Vapor Llonch al Flickr Descobreix el canal de Youtube del Vapor Llonch

Per què et pot interessar

La responsabilitat social no és filantropia, sinó una eina estratègica que aporta beneficis a l’organització i ajuda a assolir els seus objectius econòmics. Algunes accions donen resultats a curt termini, d’altres requereixen més paciència, i en donen a mig o a llarg termini: el que és segur és que la inversió feta es recupera amb escreix, ja que dóna beneficis i redueix els riscos i els impactes negatius que qualsevol activitat genera.

Beneficis de la gestió interna responsable

Una empresa que incorpori pràctiques com ara bona comunicació interna, formació i promoció de la seva plantilla, igualtat d’oportunitats, que fomenti la participació de les persones treballadores, que faciliti la conciliació, que promogui el voluntariat i les activitats entre la seva plantilla, que es preocupi per la prevenció de riscos laborals, etc. és una empresa que resulta molt més atractiva per als seus treballadors. I això té efectes positius per a l’empresa. En voleu alguns exemples?:

 • Captació i retenció de talent, i fidelització de la plantilla, i per tant reducció en la rotació de personal. Reducció de pèrdues per rotativitat: la pèrdua d’un treballador clau, i la integració d’una nova persona en l’organització, representen a “grosso modo” 1,5 vegades el salari anual de la persona perduda. (Teltschick 1999. Ref. por Hirschfeld).
 • Incrementa la productivitat i millora la qualitat en l’elaboració del producte o prestació del servei. Segons l’Institut “Best place to work”, les millors empreses d’aquest rànquing dels millors llocs on treballar, tenen més èxit financer global, més beneficis i guanys anuals. Un estudi de la Universitat de Barcelona per encàrrec de Manpower anomenat “Manpower Professional. Qualitat laboral i productivitat”, conclou que el factor determinant de la productivitat és la qualitat laboral i tenir un bon clima de treball.
 • Reducció de l’absentisme. La professora de l'IESE Núria Chinchilla, experta en temes de conciliació, afirma que quan s’introdueixen mesures de conciliació i de flexibilitat,  l'absentisme a l'empresa es pot reduir fins a un 30%: “tot el que sigui flexibilitat i tractar la persona d'una manera completa és augmentar l'eficàcia a l'empresa”, ha afirmat.
 • Reducció de riscos psicosocials. Un mal ambient de treball, la desmotivació, la insatisfacció, la incertesa per manca de comunicació, mala gestió, inflexibilitat davant circumstàncies personals, etc. és terreny abonat als riscos psicosocials, amb efectes negatius sobre salut humana, i també en el rendiment econòmic de les empreses. Les principals conseqüències són:
  1. Alt nivell d'absentisme
  2. Baixa productivitat: degut a l'anomenat "absentisme presencial". La mala organització, la desmotivació i la insatisfacció deriva en una constant distracció del treballador tot i estar present en el lloc de treball, d'aquesta manera es provoca un absentisme encobert que malmet la productivitat a les empreses i conseqüentment en el compte de resultats.
  3. Augment d'accidents de treball: la desmotivació, la insatisfacció i la baixa moral, deriva en un augment de les distraccions i dels errors, provocant un augment dels accidents de treball.
 • Augment de l’orgull de pertinença. Quan la persona se sent orgullosa de la seva empresa la considera pròpia, l’aprecia, li interessa, vetlla perquè es mantingui la seva bona imatge i la qualitat del servei, està compromesa amb el seu projecte, ajuda a conservar-lo i a satisfer a la clientela, fa aportacions per a la millora del que es produeix, està més disposada a acceptar canvis en el lloc de treball i se sent part d’un equip, contribuint al creixement de l’organització. Així, l'empresa que aconsegueix ser un projecte per al seu personal, està millor preparada per a competir, per adaptar-se ràpidament a nous entorns i nous reptes, per innovar, etc.
Beneficis de la gestió responsable de les relacions amb l’entorn

A continuació us expliquem alguns dels beneficis que obté l’empresa responsable amb el seu entorn:

 • Gestió ambiental: mesures que contribueixen a la millora del procés o producte i redueixen els costos. Bones pràctiques com per exemple l’ús més eficient de l’aigua o energia, utilització d’energies renovables, estalvi d’energia, o reducció, reutilització i reciclatge dels materials, a més de l’impacte positiu a l’entorn, contribueixen a reduir les despeses de la nostra empresa. Les mesures d’eficiència energètica i reducció de la demanda, a més de contribuir a un millor ús dels recursos naturals, permeten a l’empresa reduir més d’un 10% la seva factura (tenint en compte els costos creixents de la despesa energètica). A títol d'exemple, la inversió en instal·lacions d'energia solar té una rendibilitat d’entre un 10 i 11% anual i s’amortitza en 7-8 anys. La certificació ambiental de producte (ecoetiquetatge) o de procés (certificats de gestió ambiental) ens permet garantir la qualitat ambiental del producte i accedir a nínxols de mercat i de clients en constant expansió. El mecenatge ambiental, ens permet posicionar la nostra marca com organització compromesa amb els valors de la sostenibilitat. A més, ser conscient del nostre impacte ambiental i prendre mesures per reduir-lo al mínim ens posiciona millor davant possibles canvis de la normativa i en la nostra relació amb els grups d’interès locals.
 • Anticipació a tendències, innovació, treball en xarxa i apertura a nous mercats. La responsabilitat social és, davant de tot, diàleg i escolta activa de tots els grups d’interès: plantilla, clientela, proveïdors, competència, administracions, entitats no lucratives, etc. Escoltar-los atentament ens donarà informació molt valuosa per a l’empresa: des d’un mal funcionament d’un servei o producte, idees per a millorar, impactes no previstos de la nostra activitat en l’entorn, necessitats no satisfetes...  Informació que ens ajudarà a preveure noves tendències, ser més creatius i innovar i detectar nous mercats per a la nostra activitat econòmica. Així mateix, la RSE potencia el treball en xarxa i la col·laboració amb els nostres grups d’interès, una col·laboració que també ens ajudarà a augmentar la nostra capacitat d’innovar, i que ens permetrà gestionar amb fórmules de cooperació el nostre impacte ambiental i social, impulsar aliances amb altres empreses de la competència per arribar a mercats nous, col·laborar amb els nostres proveïdors per poder oferir productes més innovadors...
 • Ens ajuda en la gestió dels riscos (anticipació a futurs, reducció de possibles litigis, accidents o sancions). L’empresa pot respondre a les exigències del seu entorn de dues maneres: 1) de forma reactiva quan adapta la seva organització un cop passada una crisi, generalment causada per una discrepància entre la seva conducta i les exigències o expectatives d’algun dels seus grups d’interès; i 2) de forma proactiva, quan intenta evitar la crisi promovent el diàleg i la relació amb els seus grups d’interès. La proactivitat de l’empresa, que requereix del coneixement de les diferents exigències i expectatives dels seus grups d’interès, és essencial per a la reducció i gestió dels riscos interns i externs.
 • Augmenta el prestigi, millora la reputació, fidelitza els clients i facilita la captació de nous clients. La reputació i el prestigi són valuosos per l’empresa: atrauen inversors, diferencien de la competència, fidelitzen a personal i clientela i milloren els beneficis econòmics. Segons l’estudi “Corporate Reputation and the Stock Market”, de Rober C. Vergin i M. W. Qoronfleh, l’actuació financera i el comportament ètic són els dos factors que més influeixen en la reputació.  Entre 1985 i 1997, els dos autors van comparar les deu primeres companyies del rànquing de reputació corporativa de la revista Fortune i les deu últimes, comprovant que el valor de les primeres es va incrementar cada any un 20% més que el valor de les deu darreres.
 • Estem millor posicionats per optar a un contracte del sector públic que incorpori clàusules socials. La darrera legislació de contractació pública, en compliment de les directives i criteris europeus, incorpora la possibilitat d’incloure clàusules socials o mediambientals en els seus contractes. Cada cop més administracions públiques incorporen criteris de responsabilitat social en els plecs de clàusules administratives o de prescripcions tècniques, criteris que les empreses han d’acreditar o han de poder complir per tal d’optar a un contracte amb el sector públic.
 • Element que atrau inversions. Malgrat la situació de crisi econòmica i de falta de liquiditat, els fons d’inversió socialment responsables comercialitzats a l’Estat Espanyol es van incrementar un 8% al 2010,  segons l’Observatori de la Inversió Socialment Responsable 2011, realitzat per l’Institut d’Innovació Social d’ESADE.