&


Pàgina del Facebook del Vapor Llonch Consulta les millors imatges del Vapor Llonch al Flickr Canal de Twitter del Vapor Llonch Pàgina del Linkedin del Vapor Llonch Consulta les millors imatges del Vapor Llonch al Flickr Descobreix el canal de Youtube del Vapor Llonch

Què és RSE?

Com definim la RSE?

La Comissió Europea la defineix com "la responsabilitat de les empreses pel seu impacte sobre la societat”: Les empreses han d’integrar els drets socials, ambientals, ètics i de drets humans i les preocupacions dels consumidors en les seves operacions i en el model de negoci, en estreta col·laboració amb les parts interessades (Comunicació del 25 d’octubre de 2011). Aquesta definició modifica la del Llibre Verd de la responsabilitat social de la Unió Europea: “RSC és la integració voluntària, per part de les empreses, de les preocupacions socials i mediambientals en les seves operacions comercials i relacions amb els seus interlocutors”. La RSE reuneix les característiques següents:

 • Se centra en la interrelació  i comunicació de l’empresa amb els seus grups d’interès (treballadors, proveïdors, clients, accionistes, administracions, ...), per a millorar el coneixement de les seves necessitats i poder-les satisfer.
 • Afecta els àmbits següents: laboral, acció social, medi ambient, clientela, entitats i empreses proveïdores, i bon govern i transparència.
 • Implica accions més enllà del que estableix la legislació vigent i té en compte, a més dels beneficis econòmics, altres com els socials o mediambientals.
Què no és RSE?
 • No és complir amb el que estableix la llei.
 • No és caritat.
 • No és marketing amb causa: campanyes de millora de la imatge a canvi de col·laborar amb un projecte social.
 • No és patrocini, mecenatge ni donacions.
 • No són actuacions puntuals de caràcter ètic o solidari, aïllades i sense estratègia. 
 • Tampoc són estratègies de l’organització per a millorar la seva imatge corporativa.
 • No té per objectiu l’elaboració de l’informe anual.
 • No implica haver de renunciar a un compte de resultats favorable o a una bona gestió econòmica de l’empresa.

Al contrari, la gestió de la Responsabilitat Social per una empresa o organització significa:

 • Compromís de l’alta direcció
 • Que l’activitat de Responsabilitat Social que es desenvolupa està vinculada i integrada en l’activitat econòmica principal de l’empresa.
 • Que la gestió diària de la RSE té vocació de permanència.