&

RENTA PHARMA

La missió és ajudar els titulars d’Oficina de Farmàcia a millorar la rendibilitat a través d’una gestió econòmica i financera eficaç, cosa que els permetrà augmentar les vendes, millorar el marge, reduir les despeses i optimitzar la tresoreria. En definitiva, fer créixer i potenciar l’Oficina de Farmàcia dins del seu mercat. Els serveis oferts per millorar són un diagnòstic d’una anàlisi interna i externa, l’estratègia per definir el pla de negoci i la implicació per assolir els objectius.

DADES DE CONTACTE: