&

Seminaris de sensibilització

 

A qui s'adreça:
Alumnes de batxillerat i formació professional.

Descripció:
Programa per fomentar la cultura emprenedora entre diversos grups, donant a conèixer els recursos i les eines necessàries per desenvolupar correctament idees de negoci i projectes empresarials mitjançant l’equip tècnic del Vapor Llonch, amb xerrades d’una durada entre 1 a 2 hores, segons el grup.

Les accions de la que consta el programa són:

 • Perfil d’una persona emprenedora
 • Com crear les idees de negoci
 • Pla d’empresa com a eina per planificar i defensar el  projecte empresarial

Objectius:

 • Sensibilitzar els joves sobre l’autoocupació com una possibilitat de crear el lloc de treball propi, adequat a les seves necessitats, habilitats i capacitats.
 • Estimular la iniciativa, la creativitat i l’esperit emprenedor.
 • Informar-los dels aspectes més destacats i del principals passos a seguir per a desenvolupar la idea de negoci fins a concretar-la en un projecte d’empresa que permetrà valorar-ne la viabilitat.
 • Donar suport als professionals dels centres educatius a través d’accions que acostin els joves al mercat laboral mitjançant exemples de cultura emprenedora.

Possibilitat d’incorporació de temes com:

 • Règim jurídics
 • Experiències emprenedores
 • Principals raons de fracàs emprenedor
 • Situació actual de l’emprenedoria a Catalunya