&

Sira Gestió Industrial, SLU

 

En dediquem a impartir formació sobre prevenció de riscos laboral i seguretat integral i a oferir serveis diversos relacionats amb aquestes matèries. La nostra missió és assessorar en l'àmbit normatiu a empreses, sigui com sigui el seu tamany, amb l'objectiu de capacitar a les entintas front els diversos canvis de la legislació. 

 

DADES DE CONTACTE