&

Responsabilitat Social Empresarial

Tot el que es pot comptar no sempre compta; tot el que compta no sempre es pot comptar”. 

Albert Einstein.

La responsabilitat social és un model de gestió que permet orientar l’empresa a la millora continua i a la innovació, diferenciar-se de la competència, augmentar la seva reputació i la lleialtat de la clientela, captar i retenir a grans professionals, atreure inversions i aliances estratègiques amb altres agents econòmics. En resum, apropar-la a l’excel·lència, i per tant fer-la més forta i competitiva.

Des del Vapor Llonch volem contribuir a la promoció de la RSE en el nostre territori, especialment entre les petites i mitjanes empreses, per la qual cosa posem a la vostra disposició informació sobre la responsabilitat social, eines per implantar-la i exemples de bones pràctiques, entre d’altres.

Així mateix, els nostres serveis tècnics estan a la vostra disposició per a informar-vos i assessorar-vos en la incorporació de la RSE en la vostra empresa, així com acompanyar-vos en la implantació d’accions de responsabilitat social relacionades amb la qualitat de l’ocupació i la igualtat d’oportunitats.