&

Visita als espais de negoci municipals

 

A qui s'adreça:
Alumnes d’ESO, batxillerat i formació professional

Descripció:
Visita guiada del Centre de Promoció Empresarial situat a l’edifici Annex 3 de Fira Sabadell (Carrer Tres Creus, 236 de Sabadell). Aquest és un centre que es va inaugurar el març de 2012.  L’objectiu d’aquest espai és donar suport a empreses de nova creació o en fase de consolidació oferint espais de lloguer en condicions preferents (despatxos individuals i l’espai de Coworking), així com serveis complementaris a l’activitat de les empreses. Visita guiada al Centre d'Empreses Industrials de Can Roqueta (Av. Can Bordoll, 119). Aquest nou espai té la voluntat de dinamitzar el polígon de Can Roqueta i contribuir a la implantació de petites empreses de nova creació, empreses en procés de consolidació i empreses consolidades durant un període determinat de temps amb l'opció de rebre assistència i assessorament tècnic.

 

Objectius:

  • Impulsar i fomentar l’esperit emprenedor.
  • Visita in situ a un centre professional d’activitat empresarial on hi poden conèixer persones emprenedores
  • Visita a un equipament destinat exclusivament al foment de l’emprenedoria i millorar la creació i consolidació d’empreses                  
  • Sensibilitzar els joves sobre l’autoocupació com una possibilitat de crear-se el seu propi lloc de treball, adequat a les seves necessitats, habilitats i capacitats.