Pàgina del Facebook del Vapor Llonch Consulta les millors imatges del Vapor Llonch al Flickr
Pàgina del Linkedin del Vapor Llonch Consulta les millors imatges del Vapor Llonch al Flickr Descobreix el canal de Youtube del Vapor Llonch

 

Àmbits d'actuació

Responsabilitat social és tot allò que l’empresa realitza voluntàriament per minimitzar l’impacte de la seva activitat i contribuir a la millora mediambiental o social, i per tant té un abast molt ampli, ja que pot referir-se a qualsevol àmbit d’actuació o interrelació d’una empresa amb el seu entorn. Cada organització ha d’elaborar la seva pròpia estratègia de responsabilitat social, escollint les pràctiques i àmbits que millor poden contribuir a l’assoliment dels seus objectius empresarials. Hi ha diferents classificacions dels àmbits d’actuació:

Bon govern

S’entén per bon govern la claredat en la definició del paper que té l’empresa dins la societat. Contempla:

 • Interlocució amb els grups d’interès i transparència amb l’entorn
 • Valors i formalització de l’RSE,  codis de conducta i ètica
 • Anàlisi i seguiment de l’impacte de l’activitat econòmica en l’entorn
Responsabilitat laboral o interna

Aquest àmbit inclou especialment el marc de relacions de l’empresa amb la seva plantilla:

 • Qualitat de les condicions laborals
 • Formació i carrera professional
 • Comunicació interna
 • Integració i gestió de la diversitat
 • Igualtat d’oportunitats
 • Conciliació
 • Seguretat, salut i prevenció de riscos laboral
Impacte sobre l’entorn

Les empreses estan immerses en la societat a la qual pertanyen. Les seves actuacions afecten o poden ser afectades pel seu entorn. Aquest àmbit inclou:

 • Medi ambient: Eficàcia energètica, gestió residus, prevenció de la contaminació, ...
 • Innovació, qualitat i seguretat de productes i serveis
 • Atenció a la clientela
 • Publicitat i comerç responsable
 • Compra responsable
 • Relació amb la proveïdora
 • Inversions responsables
Projecció exterior

La projecció exterior pretén:

 • Posar en valor l’RSE: memòries i informes, transparència en la informació i comunicació
 • Competència lleial, cooperació i aliances amb la competència
 • Apostar per l’entorn: Col·laborar amb les administracions públiques, amb el tercer sector, en Associacions i Plataformes, Acció Social, Voluntariat Corporatiu, etc.