Pàgina del Facebook del Vapor Llonch Consulta les millors imatges del Vapor Llonch al Flickr
Pàgina del Linkedin del Vapor Llonch Consulta les millors imatges del Vapor Llonch al Flickr Descobreix el canal de Youtube del Vapor Llonch

 

Notícies

El Govern municipal aposta per un nou model productiu, amb el nom de Reiniciant Sabadell en Xarxa 2016-2020

Les accions més destacades que es proposen són:

 1. Repatrimonialitzar la ciutat amb la compra d’antigues estructures fabrils, on es facilitarà la creació de vivers d’empresa per a nous creadors i espais de co-working, amb l’adquisició de béns singulars de gran valor patrimonial que estan en l’àmbit urbà.

 2. Treballar per atraure noves facultats universitàries i cicles formatius a Sabadell, amb l’objectiu d’ampliar i assentar espais de recerca i de col·laboració a través d’un nou model productiu que faciliti les sortides laborals.

 3. Impulsar un nou model agrari, que doti el Parc Agrari de producció de km0, com també promoure el comerç de proximitat.

Noves formes de governs per a la cohesió social

La implantació de noves formes de governs, amb la transformació urbana com a eina per afavorir la cohesió social per tal d’apoderar la ciutadania a través de nous mecanismes de transparència i processos de participació.

Les accions més destacades que es proposen són:

 1. Crear la targeta ciutadana, que serà personal i que permetrà realitzar tràmits municipals, adquirir entrades i accedir a serveis públics des de qualsevol equipament municipal, entre altres accions.
 2. Desenvolupar la plataforma Open Data i fer accessible tots els documents públics de l’Ajuntament com a eina bàsica per a la transparència.
 3. Transformar punts del teixit urbà com a localitzacions catalitzadores per al dinamisme i la cohesió de la ciutat.
 4. Rehabilitar energèticament habitatges de lloguer d’HPO de propietat municipal.
 5. Rehabilitar habitatges del patrimoni municipal per destinar-los a Fons d’Emergència Social.
 6. Implantar l’Agència Municipal de Lloguer per a habitatges desocupats i/o de venda, com a fase de desenvolupament de les polítiques d’habitatge ja anunciades pel Govern municipal.
Ciutat verda en xarxa

Es vol invertir l’estructura de la jerarquia viària de la ciutat actual, situant els vianants i ciclistes en primer pla i prioritzant el concepte de xarxa i proximitat, que ha de ser cabdal en la creació de la ciutat verda.

Sabadell vol esdevenir una ciutat verda en la lluita contra el canvi climàtic. Per aconseguir-ho, la ciutat es dirigirà cap a l’autosuficiència energètica, mitjançant la millora de l'eficiència energètica d'edificis, la disminució de la demanda energètica amb l’aplicació de mesures de gestió intel·ligent i la promoció d’energies renovables als edificis municipals.

D’altra banda, es millorarà l'articulació entre el rodal i l’espai urbà mitjançant una gestió transversal que asseguri la convivència d’usos lúdics, la biodiversitat, els paisatges dels espais naturals, com també s'intensificarà la tasca de recuperació i valoració del patrimoni local.

Aquest nou model ha de fonamentar-se en una xarxa d’itineraris que conformi una xarxa verda que ha d’enllaçar aquests nodes catalitzadors d’espais lliures, eixos principals per a vianants i bicicletes i els parcs periurbans de la ciutat.

Les accions més destacades que es proposen són:

 1. Rehabilitar energèticament equipaments municipals i públics, cosa que permetrà la disminució de consums energètics.
 2. Implantar zones urbanes pacificades i tranquil·les.
 3. Ampliar els recorreguts a peu en l’àmbit urbà i periurbà.
 4. Completar i finalitzar la xarxa urbana i interurbana per a bicicletes.
 5. Introduir progressivament a la flota d’autobusos actual vehicles 100% elèctrics.