Pàgina del Facebook del Vapor Llonch Consulta les millors imatges del Vapor Llonch al Flickr Canal de Twitter del Vapor Llonch Pàgina del Linkedin del Vapor Llonch Consulta les millors imatges del Vapor Llonch al Flickr Descobreix el canal de Youtube del Vapor Llonch

Acord entre l’Ajuntament i l’Associació d’Empreses i Propietaris del Polígon de Can Roqueta per afavorir la competitivitat

Ajuntament de Sabadell i l’Associació d’Empreses i Propietaris del Polígon d’Activitat Econòmica de Can Roqueta de Sabadell (AEPCRO)

L’Ajuntament de Sabadell i l’Associació d’Empreses i Propietaris del Polígon d’Activitat Econòmica de Can Roqueta de Sabadell (AEPCRO) han signat avui un conveni de col·laboració amb l’objectiu general d’afavorir la competitivitat del teixit productiu local, l’ocupació i l’emprenedoria de Sabadell. 

Tal com assenyala el regidor de Treball i Empresa, Eduard Navarro, “des de l’Ajuntament valorem molt positivament la iniciativa del grup d’empresaris de Can Roqueta per impulsar la constitució d’una associació representativa d’aquest polígon. Com a Ajuntament tenir un interlocutor d’aquest tipus ens permetrà mantenir un canal de comunicació obert per poder treballar conjuntament”.

Segons el conveni, ambdues parts es comprometen a impulsar accions d’atracció d’inversió i dinamització del polígon de Can Roqueta i a fomentar els contactes entre el teixit emprenedor i empresarial. També col·laboraran en la difusió de les accions comunes i faran formació conjunta per a la capacitació tècnica professional de persones emprenedores i empresàries. Es donaran, també, suport en la tramesa d’informació relativa a l’ocupació i estat del polígon.

D’altra banda, l’Ajuntament autoritza AEPCRO a fer ús gratuït dels espais complementaris del Centre d’Empreses Industrials de Can Roqueta (l’auditori o les sales de reunions, entre d’altres) per desenvolupar part de la seva activitat com juntes, assemblees i reunions. A més, l’Ajuntament aplicarà un 30% de descompte en el lloguer d’espais complementaris del CEI Can Roqueta a les empreses ubicades al polígon que siguin sòcies d’AEPCRO. 

Per la seva part, AEPCRO es compromet a compartir la informació de les necessitats detallades de les empreses del polígon amb l’objectiu d’aconseguir un diagnòstic i proposar accions de millora empresarial. La vigència d'aquest conveni s’estableix per un termini de un any, prorrogable per períodes anuals.

Polígons d’Activitat Econòmica

Des de l’Ajuntament de Sabadell s’han impulsat diverses actuacions de suport a la dinamització i la promoció dels Polígons d’Activitat Econòmica (PAE) i la creació d’associacions en aquest àmbit. El fet que l’administració tingui com a interlocutor una entitat que aglutini els interessos de les diferents empreses constitueix un element determinant per a l’assoliment de millores efectives en les infraestructures i els serveis dels polígons. AEPCRO es va constituir com a associació el passat juny del 2017 i té la seu a les instal·lacions del Centre Metal·lúrgic com a representant dels interessos de les empreses del Polígon d’activitat Econòmica de Can Roqueta.

NOTA DE PREMSA