Pàgina del Facebook del Vapor Llonch Consulta les millors imatges del Vapor Llonch al Flickr Canal de Twitter del Vapor Llonch Pàgina del Linkedin del Vapor Llonch Consulta les millors imatges del Vapor Llonch al Flickr Descobreix el canal de Youtube del Vapor Llonch

Aprovada la licitació de les obres de renovació i modernització del polígon de Can Roqueta

La Junta de Govern Local del 29 de juliol ha aprovat l’expedient de contractació de les obres per a la revitalització econòmica de l’àrea industrial com també la millora de l’accessibilitat, mobilitat, sostenibilitat i seguretat de la zona.

El projecte de modernitazió i millora del polígon de Can Roqueta compta amb un pressupost de prop de 2,18 milions d’euros i un termini d’execució de 12 mesos. La renovació i modernització inclourà nombroses mesures relacionades amb diferents línies estratègiques. Així, pel que fa a la millora de l’accessibilitat i la mobilitat sostenible, es construiran les dues rotondes que ja existien provisionalment en els vials principals de distribució i es generaran dues més provisionals. També es reduirà l’amplada dels carrils de circulació per reduir la velocitat, augmentarà el nombre d’aparcaments de vehicles i s’introduiran passos de vianants per tal de millorar  l’accessibilitat de les persones. Mesures que es sumaran a una altra ja aplicada com és l’ampliació de la línia d’autobús que connecta Can Roqueta amb el nucli urbà. Així mateix, es crearà un tram de carril bicicleta per tal de donar connexió a la part residencial, l’escola i el rodal, tant per la banda de Polinyà com per la cornisa del Ripoll.

Dins l’àmbit de la millora ambiental, es posarà enllumenat tipus led a diferents vials, s’ubicarà una estació de mesura de CO2 i  es substituiran arbres en mal estat.La tercera línia estratègica està relacionada amb la millora de la imatge. En aquest marc, es milloraran i renovaran elements d’urbanització, paviments de calçada, de voreres i de senyalització, a més de la introducció de càmeres de videovigilància per afavorir la seguretat. El projecte que avui inicia el procés de licitació es complementarà després amb un segon lot d’actuació al polígon, que inclourà la instal·lació de carregadors de vehicles elèctrics per promocionar la mobilitat no contaminant i sostenible.

Dels gairebé 2,2 M€ que costarà el Pla Integral de modernització, la Diputació aportarà 1,7M€. Més de 385.000€ aniran a càrrec de l’Ajuntament de Sabadell i els gairebé 110.000 restants els aportarà l’Associació d’Empreses i Propietaris del Polígon d’Activitat Econòmica de Can Roqueta de Sabadell (AEPCRO).