Pàgina del Facebook del Vapor Llonch Consulta les millors imatges del Vapor Llonch al Flickr
Pàgina del Linkedin del Vapor Llonch Consulta les millors imatges del Vapor Llonch al Flickr Descobreix el canal de Youtube del Vapor Llonch

 

ININVALLÈS assenta les bases de la competitivitat en disseny i innovació industrial

El Consell General del Projecte d’Especialització i Competitivitat Territorial (PECT) “ININVALLES. Territori innovador per créixer” s’ha reunit avui al Centre d’Empreses Industrials de Can Roqueta per fer balanç i marcar les properes accions.

ININVALLÈS és un pla estratègic supramunicipal basat en el potencial de la zona respecte del disseny i la innovació aplicats als sistemes industrials. El pla operatiu està consensuat pels ajuntaments de Sabadell, Barberà del Vallès, Sant Quirze del Vallès i Castellar del Vallès, la Fundació de Disseny Tèxtil (FUNDIT) la Fundació Parc Taulí i la Universitat Autònoma de Barcelona.

Avui s’ha donat compte de les estratègies i accions consolidades durant aquest any en matèria de disseny i innovació industrial i que es tancaran al llarg del 2020.

El Consell ha comptat amb la intervenció inicial de la regidora de Comerç, Consum i Turisme de l’Ajuntament de Sabadell, Sònia Sada, que ha assenyalat que “des dels territoris hem de ser capaços de marcar a l’agenda les fites que permetin donar el salt a la transformació econòmica on la innovació i el coneixement són motors”.

La regidora ha afegit que “el 2019 ha estat el primer any sencer en què el projecte ININVALLÈS ha activat totes les seves operacions. En resum, s’ha assolit un 35% de la seva execució i el projecte finalitza l’any a ple rendiment. Durant el 2020 les actuacions aniran adquirint resultats cada vegada més visibles al territori”.

Han participat així mateix en el Consell l’alcalde de Barberà, Xavier Garcés; la tinenta d’alcaldia de Territori i Medi Ambient, Promoció Econòmica, Comerç i Ocupació d’aquest ajuntament, Mònica Sempere; l’alcalde de Castellar, Ignasi Giménez, i la tinenta d’alcalde de l’àrea d’Impuls Econòmic, Anna Màrmol; el tinent d’alcalde d’Hisenda Pública i Economia local de Sant Quirze, Àlex Brossa; el director general de la FUNDIT, Antoni Garrell; el director de Recerca i Innovació de la Fundació Parc Taulí, Lluís Blanch, i el vicerector d’Innovació i Projectes Estratègics de la UAB, Javier Lafuente.

Cost del projecte

L’any 2018, la Generalitat va considerar el projecte mereixedor del cofinançament del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020. És un dels únics 4 PECT de l'àmbit metropolità aprovats. El cost total és de 3,3M€ i rep una subvenció europea d’1,6M€ per desenvolupar diferents operacions. El termini d’execució acaba al desembre de 2020 amb opció de pròrroga.

L’Ajuntament de Sabadell coordina el Pla i vetlla per enfortir i cohesionar els actius existents en aquest àmbit d’especialització. El lideratge respon a la seva influència dins el territori format pels municipis i entitats sòcies del projecte. També per la trajectòria de treball amb aquestes i altres entitats rellevants de l’entorn socioeconòmic per impulsar un pla d’innovació, la creació de clústers i el treball per fomentar l’economia circular en l’àmbit industrial. Amb la massa crítica que sumen els socis de projecte, es dibuixa un ecosistema innovador amb potencialitats ben clares a desenvolupar gràcies a les operacions del PECT i sobre les que l’Ajuntament de Sabadell farà seguiment de l’execució i compliment dels compromisos de totes les entitats.

Fundació de Disseny Tèxtil (FUNDIT)

La Fundació de Disseny Tèxtil (FUNDIT) és l’executora de l’operació Tecnodisseny: club de talent i innovació. Es tracta d'un conjunt d'accions que permetrà la construcció d’un centre per al disseny i la innovació. El centre té l'objectiu de formar els joves estudiants de l'economia 4.0 específicament en Strategic, Business & Product Design. La visió és que es converteixi en la referència del Smart Design per a Catalunya, Espanya i Europa, impulsant també d’aquesta manera la promoció econòmica de Sabadell i el territori proper. Es proposa, també, la posada en marxa de programes de dinamització d’innovació i el desenvolupament proves pilot de productes innovadors. En aquesta línia aquest any s’ha fet el disseny de diferents productes com tinta electrònica o instal·lacions audiovisuals per conscienciar sobre la necessitat d’estalvi d’aigua.

Universitat Autònoma de Barcelona

La Universitat Autònoma de Barcelona crearà un Observatori d’intel·ligència competitiva: tecnologies i les tendències socials per a les empreses per mantenir-se informades de l'evolució del sector i de la competència. D'aquesta manera, les empreses disposaran d'una eina personalitzable per rebre i utilitzar informació ajustada al seu perfil, de forma automàtica. Aquest 2019 s’ha desenvolupat un prototip de plataforma en línia (oberta) de vigilància tecnològica, que culminarà el 2020 amb una plataforma per a l’ús dels socis del projecte i empreses.

Corporació Sanitària del Parc Taulí

La Corporació Sanitària del Parc Taulí desenvoluparà l’operació El disseny i la innovació industrials al servei de l’envelliment actiu al Vallès. Es crearà l’espai de trobada GENT GRAN LAB entre les empreses, professionals del disseny i persones usuàries de productes o serveis per crear sinergies que potenciïn la transferència tecnològica al parc empresarial i industrial del Vallès. Així, es podran crear nous productes per a la millora de l'envelliment actiu i salut de la gent gran. Durant aquest any, la FUNDIT i el CSPT han signat un conveni per treballar conjuntament en el disseny de serveis i productes. Durant el 2020, el Parc Taulí concretarà el condicionament d’un espai per innovar amb el col·lectiu de gent gran. També completarà el disseny i implementació del sotfware de suport a la innovació de la gent gran.

Ajuntament de Sant Quirze del Vallès

Per últim, la quarta operació rep el nom d’Impuls de l’economia circular als sistemes industrials i serà executada per l’Ajuntament de Sant Quirze. L'economia circular proposa un model de desenvolupament que permet revaloritzar el recursos sobrants que generen les empreses. Entre les actuacions que es portaran a terme, destaca la diagnosi de l’economia circular a les àrees industrials dels municipis socis del projecte i l’impuls de polígons ecoeficients. Durant 2020 es preveu la creació d’un full per a la transició a l'economia circular, amb solucions tecnològiques innovadores aplicables als polígons industrials del territori.