Pàgina del Facebook del Vapor Llonch Consulta les millors imatges del Vapor Llonch al Flickr
Pàgina del Linkedin del Vapor Llonch Consulta les millors imatges del Vapor Llonch al Flickr Descobreix el canal de Youtube del Vapor Llonch

 

Ajut de 2.000€ per a les persones treballadores autònomes

El Govern de la Generalitat de Catalunya ha aprovat una ajut de 2.000 euros per a autònoms/es. El Departament de Treball destinarà una partida pressupostària de 20 milions d'euros i la mesura preveu beneficiar uns 10.000 treballadors/es per compte propi. Des del 9 de novembre es pot fer sol·licitud

DECRET LLEI 39/2020, de 3 de novembre, de mesures extraordinàries de caràcter social per fer front a les conseqüències de la COVID-19

Ajut puntual i extraordinari en forma de prestació econòmica de pagament únic, per un import fix de 2.000 euros, per a persones donades d'alta al Règim Especial del Treball Autònom de la Seguretat Social (RETA) o bé en règims alternatius a aquest, tant si exerceixen l'activitat econòmica com a persona física com si ho fan dins d'una empresa amb personalitat jurídica (SLU, SL, SCP, SCCL, etc.), havent de complir el requisit de tenir una dimensió màxima de 6 persones entre persones treballadores autònomes i persones contractades, prenent com a referència la mitjana de l'any anterior a la convocatòria. A més, en el cas de les empreses amb personalitat jurídica i cooperatives, el nombre màxim de persones sòcies és de tres. No poden sol·licitar l'ajut les persones treballadores autònomes col·laboradores.

La base imposable de la declaració de la renda de les persones físiques (2019) de la persona sol·licitant ha de ser igual o inferior a 35.000 euros i el rendiment net de l'activitat dels tres primers trimestres de 2020 no ha de superar l'import de 13.125 euros. Aquest ajut és compatible amb qualsevol altre ajut, prestació, subsidi o subvenció, públics o privats, destinat a la mateixa finalitat, excepte amb els ajuts del Programa de Garantia Juvenil per a l'any 2020.

MÉS INFORMACIÓ I SOL·LICITUD AQUÍ