Pàgina del Facebook del Vapor Llonch Consulta les millors imatges del Vapor Llonch al Flickr
Pàgina del Linkedin del Vapor Llonch Consulta les millors imatges del Vapor Llonch al Flickr Descobreix el canal de Youtube del Vapor Llonch

 

AJUTS COVID-19 per a establiments + 400 m2 i aquells ubicats en recintes comercials

L'objectiu dels ajuts és reactivar, impulsar i fomentar l'activitat del sector comercial de venda al detall de productes no essencials, en especial aquells establiments que o bé tenen una superfície superior als 400 m2, o bé estan ubicats dintre de centres, galeries o recintes comercials i que s'han vist obligats a tancar per les mesures de salut pública de gener de 2021 per contenir la pandèmia de la COVID-19 a Catalunya. 

RESOLUCIÓ
BENEFICIARIS/ES
  • Autònoms i empreses de comerç al detall de productes no essencials que tinguin el seu establiment a Catalunya i que el local on exerceixen l'activitat tingui una superfície superior als 400 m².
  • Autònoms i empreses de comerç al detall de productes no essencials, que el local en el qual exerceixen l'activitat estigui ubicat en un centre o recinte comercial i que no tinguin accés directe des del carrer.
  • Els fabricants i majoristes que no fan venda al detall queden exclosos d’aquest ajut.
QUANTITAT AJUT 

RESOLUCIÓ per la qual es modifiquen les bases reguladores per a la concessió d’ajuts extraordinaris al sector del comerç al detall de productes no essencials en establiments amb una superfície superior a 400 metres quadrats o en establiments o locals comercials que es trobin dins de centres, galeries o recintes comercials, afectats econòmicament per les mesures de salut pública ocasionades per la pandèmia de la COVID-19.

  • Establiments de comerç al detall de productes no essencials amb una superfície superior als 400 metres quadrats: aportació única de 8.500 euros per establiment.
  • Establiments o locals comercials que es trobin dins de centres, galeries o recintes comercials: aportació única de 8.500 euros per establiment.

SOL·LICITUD TELEMÀTICA

Sol.licitud telemàtica des d'aquest ENLLAÇ

A la sol·licitud caldrà adjuntar:

  • Una declaració responsable acreditant que es compleixen els requisits.
  • Dues fotografies de l’establiment (una de l’interior i una de la façana).

Els sol·licitants podran consultar si se’ls ha atorgat l’ajut al tauler electrònic de la Generalitat. Aquests ajuts es poden acumular a altres subvencions o ajuts públics i/o privats ja sol·licitats.

TERMINI

El termini per sol·licitar aquests ajuts és del 27 de gener, a les 09:00 h, fins al 10 de febrer de 2021, a les 14:00 h.