Pàgina del Facebook del Vapor Llonch Consulta les millors imatges del Vapor Llonch al Flickr
Pàgina del Linkedin del Vapor Llonch Consulta les millors imatges del Vapor Llonch al Flickr Descobreix el canal de Youtube del Vapor Llonch

 

AJUTS COVID: per a sales amb programació de música estable i sales de cinema

Publicades les bases per les quals es regirà la concessió de subvencions per a les despeses de funcionament d'empreses i entitats que gestionin sales amb programació estable de música i la concessió de subvencions per compensar les pèrdues de les sales d'exhibició cinematogràfica de Catalunya pel seu tancament forçós.La convocatòria està pendent  de publicació. 

RESOLUCIÓ CLT/203/2021, d'1 de febrer, pel qual s'aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions per a les despeses de funcionament d'empreses i entitats que gestionin sales amb programació estable de música en viu ubicades a Catalunya durant la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, en la mesura que hagi provocat perjudicis als destinataris.

BENEFICIARIS

Poden optar a aquestes subvencions les empreses, tant si són persones físiques com jurídiques, i les entitats privades sense afany de lucre que gestionin sales amb programació estable de música en viu de caràcter professional ubicades a Catalunya.

REQUISITS, CONDICIONS I INCOMPATIBILITATS

a) El període subvencionable és el següent:

a.1) De l'1 de setembre al 31 d'octubre del 2020 i de l'1 al 31 de desembre del 2020 per a les empreses que gestionin sales amb programació estable de música en viu ubicades a Catalunya. a.2) De l'1 de setembre al 31 de desembre del 2020 per a les entitats sense afany de lucre que gestionin sales amb programació estable de música en viu ubicades a Catalunya.

b) No es pot haver tramitat cap expedient de regulació d'ocupació (ERO) des del moment d'entrada en vigor del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

 c) La despesa mínima subvencionable ha de ser de 4.000,00 euros.

d) Les persones sol·licitants que obtinguin subvenció han de continuar en l'exercici de la seva activitat a 31 de desembre del 2021.

IMPORT

L'import de la subvenció és, com a màxim, de 200.000,00 euros, segons la despesa declarada i d'acord amb el que recull la taula següent:

Aforament de la sala

Sales amb un aforament de fins a 400 persones

Sales amb un aforament entre 401 i 1.500 persones

Sales amb un aforament superior a 1.500 persones

Subvenció

70% de la despesa declarada

75% de la despesa declarada

80% de la despesa declarada


RESOLUCIÓ CLT/204/2021, d'1 de febrer, pel qual s'aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions per compensar les pèrdues de les sales d'exhibició cinematogràfica de Catalunya pel seu tancament forçós a causa de les mesures establertes amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

BENEFICIARIS

Poden optar a aquestes subvencions les empreses, tant si són persones físiques com jurídiques, i les entitats privades sense afany de lucre que gestionin una sala d'exhibició cinematogràfica a Catalunya i que estiguin inscrites al Registre d'empreses audiovisuals de Catalunya o al Registre administratiu d'empreses cinematogràfiques i audiovisuals que gestiona l'Institut de la Cinematografia i de les Arts Audiovisuals, en la secció d'exhibició cinematogràfica o audiovisual.

REQUISITS, CONDICIONS I INCOMPATIBILITATS

a) El període subvencionable i de referència per determinar la quantia de la subvenció s'estableix a la convocatòria corresponent.

b) No es pot haver tramitat cap expedient de regulació d'ocupació (ERO) des del moment d'entrada en vigor del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

c) Les sales d'exhibició cinematogràfica objecte de la subvenció han de continuar en l'exercici de la seva activitat en el moment de presentar la sol·licitud, independentment que l'activitat s'hagi interromput temporalment per causa de la COVID-19.

IMPORT

L'import de la subvenció ha de ser equivalent al 65% del rendiment de taquilla de la sala d'exhibició cinematogràfica que hagi facturat més de 3.000,00 euros durant el període de referència que s'estableixi a la convocatòria o al 100% del rendiment de taquilla de la sala d'exhibició cinematogràfica que hagi facturat menys de 3.000,00 euros durant el període de referència que s'estableixi a la convocatòria. En qualsevol cas, la quantia màxima de la subvenció és de 50.000,00 euros per cada sala d'exhibició cinematogràfica