Pàgina del Facebook del Vapor Llonch Consulta les millors imatges del Vapor Llonch al Flickr
Pàgina del Linkedin del Vapor Llonch Consulta les millors imatges del Vapor Llonch al Flickr Descobreix el canal de Youtube del Vapor Llonch

 

AJUTS COVID en l'àmbit de l'educació en el lleure i les activitats extraescolars

RESOLUCIÓ TSF/348/2021, de 10 de febrer, per la qual s'aprova la convocatòria dels ajuts extraordinaris en l'àmbit de l'educació en el lleure i les activitats extraescolars per fer front a les conseqüències de la COVID-19. Les sol·licituds es poden presentar a partir de les 9.00 hores del dia 16 de febrer de 2021.

PERSONES BENEFICIÀRIES

Les entitats, les empreses, les associacions, les federacions, els centres docents privats i les persones treballadores autònomes dels sectors de l'educació en el lleure i de les activitats extraescolars que desenvolupin l'activitat a Catalunya i compleixin els requisits específics següents, segons les tres modalitats de l'ajut:

  • En relació amb l'ajut que consisteix en un import fix de 1.500,00 euros, les entitats no federades d'educació en el lleure, les federacions i les coordinadores d'entitats inscrites al Cens d'Entitats Juvenils de la Direcció General de Joventut que duen a terme activitats de lleure educatiu entre setmana dirigides a infants i joves d'entre 3 i 18 anys. Aquestes activitats han d'haver estat suspeses o afectades per la Resolució SLT/1/2021, de 4 de gener.
  • En relació amb l'ajut que en un import fix de 1.500 euros, les entitats, les empreses, les persones treballadores autònomes, els centres docents privats i altres entitats sense ànim de lucre com les associacions de mares i pares d'alumnes o les fundacions, donades d'alta en el cens de l'impost d'activitats econòmiques en els epígrafs 933.9 (altres activitats d'ensenyament) o 932.1 (ensenyament de formació i perfeccionament professional no superior) que prestin amb els seus propis mitjans activitats extraescolars i de lleure dirigides a infants i joves.
  • En relació amb l'ajut previst que consisteix en un import de 2.500 euros per cada instal·lació juvenil, les entitats privades, les empreses i les persones treballadores autònomes titulars o gestores de les instal·lacions juvenils que recull la Llei 38/1991, de 30 de desembre, que estiguin inscrites al Registre d'instal·lacions juvenils de la Direcció General de Joventut i que hagin estat afectades per la Resolució SLT/1/2021, de 4 de gener.

Els clubs esportius federats no poden sol·licitar l'ajut en cap de les tres modalitats.

SOL·LICITUD

El formulari de sol·licitud normalitzat està disponible al portal corporatiu de tramitació Canal Empresa (https://canalempresa.gencat.cat)

TERMINI

Les sol·licituds es poden presentar a partir de les 9.00 hores del dia 16 de febrer de 2021. El termini estarà obert fins a les 15.00 hores del dia 1 de març de 2021.