Pàgina del Facebook del Vapor Llonch Consulta les millors imatges del Vapor Llonch al Flickr
Pàgina del Linkedin del Vapor Llonch Consulta les millors imatges del Vapor Llonch al Flickr Descobreix el canal de Youtube del Vapor Llonch

 

AJUTS COVID en l’àmbit de les activitats dels parcs infantils privats i l’oci nocturn

RESOLUCIÓ per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions en l’àmbit de les activitats dels parcs infantils privats i l’oci nocturn, afectats econòmicament per les mesures de tancament decretades per pal·liar els efectes de la COVID-19. 

Programa de reactivació dels parcs infantils privats i de l'oci nocturn afectats per les mesures de tancament decretades per pal·liar els efectes de la COVID-19.

PERSONES BENEFICIÀRIES
  • Els professionals autònoms i pimes titulars d'un parc infantil privat i que varen ser obligades a tancar en funció de la Resolució SLT/2700/2020, de 29 d'octubre, donades d'alta en el cens de l'impost d'activitats econòmiques, que han estat obligades al tancament
  • Els professionals autònoms i pimes titulars d'un establiment d'oci nocturn, que han estat obligades al tancament en base a la Resolució SLT/2782/2020, de 19 d'agost, donades d'alta en el cens de l'impost d'activitats econòmiques
LÍNIES SUBVENCIONABLES
  • Àmbit 1: Parcs infantils privats
  • Àmbit 2: Bars musicals, discoteques, sales de ball, sales de festes amb espectacles, sales de festes amb espectacles i concerts d'infància i joventut, discoteques de joventut i karaokes.
QUANTIA DE LA SUBVENCIÓ
  • Àmbit 1. Parcs infantils privats, aportació única de 6.000 euros.
  • Àmbit 2. Bars musicals, discoteques, sales de ball, sales de festes amb espectacles, sales de festes amb espectacles i concerts d'infància i joventut, discoteques de joventut i karaokes, aportació única de 5.000 euros per a establiments de menys de 10 treballadors, i aportació única de 15.000 euros per a establiments de 10 o més treballadors.

Les sol·licituds es presentaran per mitjans telemàtics, acompanyades de la documentació que preveuen aquestes bases, si escau, a través del Canal Empresa (http://canalempresa.gencat.cat). El termini de presentació de sol·licituds es determinarà a la convocatòria corresponent. L'import de la subvenció s'abonarà en un únic pagament a partir del moment en què es resolgui la concessió de la subvenció.

Més informació