Pàgina del Facebook del Vapor Llonch Consulta les millors imatges del Vapor Llonch al Flickr
Pàgina del Linkedin del Vapor Llonch Consulta les millors imatges del Vapor Llonch al Flickr Descobreix el canal de Youtube del Vapor Llonch

 

Ampliat el pressupost de subvenció a autònoms i empreses del sector turístic

Generalitat amplia el pressupost de subvenció a autònoms i empreses del sector turístic per atendre les sol·licituds que van resultar excloses de l’anterior convocatòria, per manca de pressupost. Aquestes sol·licituds rebran l'ajut demanat amb caràcter prioritari, tenint en compte l'ordre cronològic de presentació.

RESOLUCIÓ EMC/350/2021, d'11 de febrer, d'ampliació de l'import màxim inicial de la dotació pressupostària corresponent a la Resolució EMC/3015/2020, de 20 de novembre, per la qual es fa pública la convocatòria per a la concessió de subvencions a autònoms i empreses del sector turístic de Catalunya afectats econòmicament per les conseqüències de la COVID-19

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8340/1835816.pdf