&


Pàgina del Facebook del Vapor Llonch Consulta les millors imatges del Vapor Llonch al Flickr Canal de Twitter del Vapor Llonch Pàgina del Linkedin del Vapor Llonch Consulta les millors imatges del Vapor Llonch al Flickr Descobreix el canal de Youtube del Vapor Llonch

Notícies

Ajudes al sector de les arts escèniques, les arts visuals i la música

S'ha publicat l'ajut extraordinari en forma de prestació econòmica de pagament únic destinat a les persones professionals, tècniques i docents del sector de les arts escèniques, les arts visuals i la música.

L'ajut es preveu al capítol II del Decret llei 9/2021, de 16 de febrer, de mesures extraordinàries de caràcter social i en l'àmbit de la cultura amb motiu de la pandèmia de la COVID-19 i de modificació del Decret llei 25/2020, de 16 de juny, de mesures extraordinàries en matèria social i de caràcter fiscal i administratiu (ref. BDNS 550912).

  • INSTITUCIÓ: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya
  • TÍTOL: Ajudes al sector de les arts escèniques, les arts visuals i la música (750€)
RESUM

Aquest ajut extraordinari -de 750€- per afavorir la sostenibilitat econòmica del sector cultural i pal·liar la situació de necessitat material i de vulnerabilitat de les persones d'aquest sector i les seves unitats familiars a Catalunya, que continuen patint una reducció dràstica i involuntària dels seus ingressos econòmics a conseqüència de la crisi sanitària de la COVID-19.

REQUISITS
  • Haver exercit alguna activitat professional, per compte propi, en situació d'alta en el RETA, o per compte d'altri, en el Sistema Especial d'Artistes del Règim general de la SS, en activitats artístiques, tècniques i docents del sector de les arts escèniques, les arts visuals i la música, o bé al Règim general de la Seguretat Social per les mateixes activitats, com a mínim un dia l'any 2020.
  • Haver obtingut uns ingressos durant l'any 2020 que no hagin superat l'import de <20.000 euros.
  • Acreditar les activitats o els serveis culturals suspesos per raó de la crisi sanitària a Catalunya (festivals, espectacles, concerts, xerrades, recitals, tallers, classes, cursos o altres) als quals s'havia compromès.
TERMINI

Del 3 de març fins a les 15 h del 9 de març de 2021.

ENLLAÇ AL TRÀMIT

ENLLAÇ A LES BASES (DOGC núm. 8354)