Pàgina del Facebook del Vapor Llonch Consulta les millors imatges del Vapor Llonch al Flickr
Pàgina del Linkedin del Vapor Llonch Consulta les millors imatges del Vapor Llonch al Flickr Descobreix el canal de Youtube del Vapor Llonch

 

Notícies

Subvencions a sales d'exhibició cinematogràfica de Catalunya

L'Àrea de l'Audiovisual de l’Institut Català de les Empreses Culturals obre convocatòria per a la concessió de subvencions per compensar les pèrdues econòmiques de les sales d'exhibició cinematogràfica de Catalunya.

Les subvencions, en règim de concurrència no competitiva, van adreçades a les sales d'exhibició pel seu tancament forçós a causa de les mesures establertes amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19. 

REQUISITS
  • Poden optar-hi tant si són persones físiques com jurídiques, i les entitats privades sense afany de lucre.
  • No es pot haver tramitat cap expedient de regulació d'ocupació (ERO) des del moment d'entrada en vigor del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma.
  • Han de continuar en l'exercici de la seva activitat en el moment de presentar la sol·licitud.
  • Les subvencions són compatibles amb qualsevol altra subvenció, ajut o ingrés per a la mateixa finalitat.
QUANTIA

Equivalent al 65% del rendiment de taquilla de la sala d'exhibició cinematogràfica que hagi facturat més de 3.000,00 € durant el període de referència que s'estableixi a la convocatòria o al 100% del rendiment de taquilla de la sala d'exhibició cinematogràfica que hagi facturat menys de 3.000,00 € durant el període de referència que s'estableixi a la convocatòria.

En qualsevol cas, la quantia màxima de la subvenció és de 50.000,00 € per cada sala d'exhibició cinematogràfica.

BASES I SOL·LICITUD