&


Pàgina del Facebook del Vapor Llonch Consulta les millors imatges del Vapor Llonch al Flickr Canal de Twitter del Vapor Llonch Pàgina del Linkedin del Vapor Llonch Consulta les millors imatges del Vapor Llonch al Flickr Descobreix el canal de Youtube del Vapor Llonch

Notícies

Ajut al manteniment de l'activitat econòmica de persones treballadores autònomes

Publicades les bases de l'ajut extraordinari i puntual en forma de prestació econòmica de pagament únic que té per finalitat afavorir el manteniment de l'activitat econòmica de persones treballadores autònomes individuals o persones treballadores autònomes que formin part d'una microempresa.

L'ajut prové del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, davant els efectes directes o indirectes de les noves mesures adoptades per fer front a la COVID-19 i de les derivades de la declaració de l'estat d'alarma.

QUANTIA I REQUISITS

La quantia de l'ajut és un import fix de 2.000 euros. 

a) Haver realitzat el tràmit d'inscripció prèvia dels ajuts extraordinaris per al manteniment de l'activitat econòmica enfront de la COVID-19 per a persones treballadores autònomes individuals o persones treballadores autònomes que formin part d'una microempresa, d'acord amb l'Ordre TSF/32/2021, de 5 de febrer,

b) Ser persona treballadora autònoma d'acord amb els criteris i límits que estableix la base 3

c) Tenir el domicili fiscal en un municipi de Catalunya.

d) Estar en situació d'alta al RETA o a una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA abans de l'1 de gener de 2021.

e) Mantenir la seva alta com a persona treballadora autònoma de forma ininterrompuda, com a mínim, fins al 28 de febrer de 2021.

f) La base imposable de l'IRPF de l'exercici 2019 de la persona sol·licitant ha de ser igual o inferior a 35.000 euros

g) El rendiment net de l'activitat de tot l'any 2020 no ha de superar l'import de 17.500 euros.

SOL·LICITUD

Pendent d’obertura.

BASES (ORDRE TSF/64/2021)