&


Pàgina del Facebook del Vapor Llonch Consulta les millors imatges del Vapor Llonch al Flickr Canal de Twitter del Vapor Llonch Pàgina del Linkedin del Vapor Llonch Consulta les millors imatges del Vapor Llonch al Flickr Descobreix el canal de Youtube del Vapor Llonch

Notícies

Ajut a treballadors/es i a persones amb contracte fix discontinu afectats/des per ERTO

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies publica les bases de la concessió de l'ajut extraordinari adreçat a les persones afectades per un expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO) actiu i a les persones amb contracte fix discontinu que perceben la prestació extraordinària. 

DESCRIPCIÓ

Concessió de l'ajut extraordinari adreçat a les persones afectades per un expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO) actiu, a conseqüència de la suspensió total o parcial del seu contracte de treball, derivat de les mesures preventives i de contenció adoptades per pal·liar la COVID-19, i a les persones amb contracte fix discontinu que perceben la prestació extraordinària. Aquest ajut extraordinari consisteix en una prestació econòmica de pagament únic i té la finalitat de complementar la pèrdua de poder adquisitiu de les persones amb unes bases reguladores més baixes de la prestació per desocupació i la prestació extraordinària per a contractes fixos discontinus. 

PERSONES BENEFICIÀRIES

Poden ser beneficiàries d'aquest ajut les persones físiques treballadores per compte d'altri, incloent-hi les persones amb contracte fix discontinu, i les persones sòcies treballadores de societats laborals i de cooperatives de treball associades.

Totes les persones han d'haver presentat el formulari d'inscripció prèvia que preveu l'Ordre TSF/33/2021, de 5 de febrer, per la qual s'obre el tràmit d'inscripció prèvia de l'ajut extraordinari dirigit a persones treballadores afectades per un expedient de regulació temporal d'ocupació com a conseqüència de la crisi derivada de la COVID-19 i a persones amb contracte fix discontinu beneficiàries de la prestació extraordinària (DOGC núm. 8336, de 8.2.2021).

REQUISITS

El procediment de concessió és el de concurrència no competitiva, segons els següents requisits: 

  • Tenir el domicili de residència en un municipi de Catalunya de l'1 al 31 de desembre de 2020.
  • Haver estat incloses en un ERTO actiu, amb suspensió total o parcial del contracte, per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció o derivades de força major relacionades amb la COVID-19.
  • Ser titulars de la prestació contributiva per desocupació del SEPE.
QUANTIA

En funció dels dies de suspensió del contracte o de la percepció de la prestació extraordinària, en el cas de les persones amb contracte fix discontinu; concretament, des del primer dia fins a un màxim de 293 dies (en el període del 14 de març de 2020 a 31 de desembre de 2020).

  • Tram 1: d'1 dia a 90 dies de durada de la suspensió del contracte o de la percepció de la prestació extraordinària per a persones amb contracte fix discontinu. És l'ajut base per a totes les persones beneficiàries.
  • Tram 2: de 91 a 150 dies de durada de la suspensió del contracte o de la percepció de la prestació extraordinària per a persones amb contracte fix discontinu.
  • Tram 3: de 151 a 210 dies de durada de la suspensió del contracte o de la percepció de la prestació extraordinària per a persones amb contracte fix discontinu.
  • Tram 4: de 211 a 293 dies de durada de la suspensió del contracte o de la percepció de la prestació extraordinària per a persones amb contracte fix discontinu.
SOL·LICITUD

Pendent d’obertura.

BASES: (ORDRE TSF/63/2021)