&


Pàgina del Facebook del Vapor Llonch Consulta les millors imatges del Vapor Llonch al Flickr Canal de Twitter del Vapor Llonch Pàgina del Linkedin del Vapor Llonch Consulta les millors imatges del Vapor Llonch al Flickr Descobreix el canal de Youtube del Vapor Llonch

Notícies

Ajut a treballadors afectats per ERTO i amb contracte fix discontinu que reben prestació

El Departament d'Empresa i Treball publica un nou ajut extraordinari adreçat a persones treballadores afectades per un ERTO per la Covid-19 i a persones amb contracte fix discontinu beneficiàries de la prestació extraordinària.

RESUM

Aquest ajut extraordinari està adreçat a les persones afectades per un ERTO actiu, a conseqüència de la suspensió total o parcial del seu contracte de treball, derivat de les mesures preventives i de contenció adoptades per pal·liar la COVID-19, i a les persones amb contracte fix discontinu que perceben la prestació extraordinària. Pretén ser un complement per a la prestació per desocupació, la prestació extraordinària de les persones treballadores amb contracte fix discontinu, amb la finalitat de pal·liar en part aquesta disminució d'ingressos i contribuir a mantenir, tant com es pugui, un nivell de vida digne que permeti cobrir les seves necessitats.

REQUISITS

Poden ser beneficiàries d'aquest ajut les persones físiques treballadores per compte d'altri, incloent-hi les persones amb contracte fix discontinu, i les persones sòcies treballadores de societats laborals i de cooperatives de treball associades.

Totes les persones, per poder ser beneficiàries, han d'haver presentat el formulari d'inscripció prèvia que preveu l'Ordre EMT/137/2021, de 25 de juny, per la qual s'obre el tràmit d'inscripció prèvia de l'ajut extraordinari dirigit a persones treballadores afectades per un expedient de regulació temporal d'ocupació com a conseqüència de la crisi derivada de la COVID-19 i a persones amb contracte fix discontinu beneficiàries de la prestació extraordinària.

QUANTIA

La quantia per atorgar es determina en funció dels dies de suspensió del contracte o de la percepció de la prestació extraordinària, en el cas de les persones amb contracte fix discontinu; concretament, des del primer dia fins a un màxim de 151 dies (en el període de l'1 de gener de 2021 a 31 de maig de 2021). Segons els dies de suspensió, s'estableixen els dos trams següents:

  • Tram 1: d'1 dia a 90 dies de durada de la suspensió del contracte o de la percepció de la prestació extraordinària per a persones amb contracte fix discontinu, 600 €.
  • Tram 2: de 91 a 151 dies de durada de la suspensió del contracte o de la percepció de la prestació extraordinària per a persones amb contracte fix discontinu, 700 €.

La presentació del formulari d'inscripció prèvia, que regula l'Ordre EMT/137/2021, de 25 de juny, produeix els efectes de sol·licitud de l'ajut, per la qual cosa no s'ha de presentar cap sol·licitud addicional.

Les persones beneficiàries poden fer el seguiment de l'estat d'aquest tràmit a l'Àrea privada de la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya. 

El termini màxim per emetre la resolució i notificar-la és de sis mesos, a comptar de la data de publicació d'aquesta convocatòria.

SOL·LICITUD

Aprovada.

BASES