Pàgina del Facebook del Vapor Llonch Consulta les millors imatges del Vapor Llonch al Flickr
Pàgina del Linkedin del Vapor Llonch Consulta les millors imatges del Vapor Llonch al Flickr Descobreix el canal de Youtube del Vapor Llonch

 

Concessió de subvencions en espècie en forma de participació en el Programa d'acceleració per a empreses catalanes de moda

Aquesta selecció serà duta a terme per un Comitè d’Experts, que avaluaran el potencial de creixement de cada marca a partir de l’anàlisi de la seva proposta de valor, la seva gestió operativa i les possibilitats de l’equip de l’empresa. 

BENEFICIARIS

Poden participar en aquest procediment empreses o persones físiques del sector tèxtil-moda, calçat i/o marroquineria, que tinguin disseny propi, un concepte testat i capacitat per aportar innovació al sector. Cal que aquestes empreses es trobin en fase de creixement, i que tinguin potencial i voluntat per seguir creixent.

REQUISITS

a) Tenir domicili fiscal a Catalunya.

b) Tenir estructura empresarial pròpia, de manera que no depenguin d'una marca aliena ni formin part d'un grup empresarial més ampli.

c) Tenir almenys 2 anys d'antiguitat.

d) Tenir almenys 2 treballadors/es a temps complet.

e) Haver facturat més de 100.000 euros i menys de 50 milions d'euros en l'exercici 2019 i/o el 2020.

f) Disposar de disseny propi.

g) Vendre per internet a través d'una pàgina web pròpia.

QUANTIA

Les empreses participants es beneficiaran d'un coneixement i mentoratge en l'àmbit tecnològic per part de professionals del màxim renom, que ha de tenir un efecte multiplicador a curt termini sobre les capacitats i habilitats de l'equip de cada marca o empresa, augmentant d'aquesta forma el seu potencial de creixement.

El programa consta de dues fases: la primera estarà basada en la transferència de coneixement, mentre que la segona consistirà en l'acompanyament personalitzat a través d'una mentoria individualitzada, tant a nivell estratègic com tecnològic.

SOL·LICITUD

Les sol·licituds s'han de presentar, segons el model normalitzat que estarà a disposició de les persones interessades a http://canalempresa.gencat.cat/ca/detall/Nova-convocatoria-del-Programa-dacceleracio-per-a-empreses-catalanes-de-moda

Termini de presentació: del 5 d'agost al 21 de setembre de 2021

BASES

Enllaç a la RESOLUCIÓ