&


Pàgina del Facebook del Vapor Llonch Consulta les millors imatges del Vapor Llonch al Flickr Canal de Twitter del Vapor Llonch Pàgina del Linkedin del Vapor Llonch Consulta les millors imatges del Vapor Llonch al Flickr Descobreix el canal de Youtube del Vapor Llonch

Notícies

Subvencions per a projectes d'assessorament per a l'acceleració de la innovació de l'empresa

Oberta la convocatòria per a l'any 2021 per a la concessió de subvencions per a projectes d'assessorament per a l'acceleració de la innovació de l'empresa a través del desenvolupament de noves iniciatives disruptives. 

Institució

Agència per a la competitivitat de l'empresa (ACCIÓ).

Resum

Aquesta línia d'ajuts, té per objectiu acompanyar el teixit empresarial en la seva aposta per la disrupció, com a forma més rupturista d'innovar i, alhora, amb més capacitat de transformació.

Per això, preveu les següents línies de treball:

  • Línia 1. Subvencions per a la ideació de reptes i de noves iniciatives disruptives.
  • Línia 2. Subvencions per a l'evolució de noves iniciatives disruptives.
  • Línia 3. Subvencions a empreses emergents (start-up) per a la realització de proves pilot en col·laboració amb empreses per dur a terme la validació d'iniciatives disruptives en el mercat.

Beneficiaris

Línia 1 i 2: les empreses constituïdes segons alguna de les formes jurídiques següents: societat de responsabilitat limitada, societat anònima, societat laboral i societat cooperativa, i amb establiment operatiu a Catalunya i com a mínim dos anys de vida a data de la sol·licitud de l’ajut.

Línia 3: les empreses emergents tecnològiques (startup), enteses com a empreses amb tecnologia pròpia, constituïdes segons alguna de les formes jurídiques següents: societat de responsabilitat limitada, societat anònima, societat laboral i societat, amb establiment operatiu a Catalunya i que compleixin els requisits següents:

  • Que s'hagin constituït, entre el dia 29 de setembre del 2021 i 8 anys abans de la presentació de la sol·licitud.
  • Que tinguin personalitat jurídica pròpia, independent de la dels seus socis fundadors.
  • Que desenvolupin un producte, servei o model de negoci clarament innovador i tinguin un alt potencial de creixement.

Requisits

De manera genèrica, han de ser empreses constituïdes segons alguna de les formes jurídiques següents: societat de responsabilitat limitada, societat anònima, societat laboral i societat cooperativa, i amb establiment operatiu a Catalunya. (Veure més requisits a la Base 3 de la Resolució).

Quantia

La quantitat màxima destinada a la línia d'ajuts és de 1.000.000,00 euros, que es distribueix de la següent manera:

  • 300.000,00 euros a la línia 1. Subvencions per a la ideació de reptes i de noves iniciatives disruptives.
  • 300.000,00 euros a la línia 2. Subvencions per a l'evolució de noves iniciatives disruptives.
  • 400.000,00 euros a la línia 3. Subvencions a startups per a la realització de proves pilot en col·laboració amb empreses per dur a terme la validació d'iniciatives disruptives en el mercat.

Sol·licitud

Termini de presentació: Període de sol·licitud del 1 d‘octubre fins a les 14:00 hores del dia 5 de novembre de 2021. A través d'aquest enllaç.

 

Bases

RESOLUCIÓ EMT/2766/2021, de 8 de setembre.

I obertura de convocatòria RESOLUCIÓ EMT/2891/2021, de 23 de setembre.

S’adjunta fitxa informativa de l’ajut.